:::

Thử nghiệm dịch vụ dịch khẩu ngữ bằng người thật trực tuyến ở đường dây 1999 Đào Viên.

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Lượt : 107
Ngày : 2018/12/10
Cập nhật : 2018/12/10 上午 10:21:00

Nhằm cung cấp phục vụ du lịch chất lượng cao cho du khách nước ngoài, và phục vụ chu đáo hơn dành cho cư dân mới và lao động nước ngoài của chính quyền thành phố, chính quyền thành phố Đào Viên bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 thử nghiệm thực hiện dịch vụ dịch khẩu ngữ bằng người thật trực tuyến 1999, thuận tiện cho người nước ngoài tìm hiểu thực hiện công vụ.

Dịch vụ dịch khẩu ngữ trực tuyến 1999, sẽ cung cấp dịch vụ dịch khẩu ngữ bằng 6 thứ tiếng là tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Thái Lan, tiếng Việt, tiếng Indonesia, nhân viên điện thoại lập tức trao đổi 3 bên trực tuyến với nhân viên phiên dịch, thực hiện dịch khẩu ngữ, giúp các bạn nước ngoài sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ cũng có thể giao tiếp.

Thời gian phục vụ dịch khẩu ngữ trực tuyến 1999 là 9:00 sáng đến 17:00 chiều, trong thành phố gọi 1999 bằng điện thoại nội thành và di động được hưởng dịch vụ miễn phí 10 phút, các bạn có nhu cầu có thể tranh thủ sử dụng.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không