:::

เถาหยวนทดลองให้บริการล่ามแปลภาษาออนไลน์ 1999

เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น และให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างด้าวได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นจากภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ปี 2018 เป็นต้นไปจะมีบริการสายด่วน 1999 ให้ชาวต่างชาติได้ติดต่อกับหน่วยงานราชการได้ดียิ่งขึ้น

สายด่วน1999บริการล่ามแปลภาษาออนไลน์ทั้งภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ เกาหลี ไทย เวียดนามและอินโดนีเซียเป็นต้นทั้งสิ้น 6 ภาษา โดยเจ้าหน้าที่จะต่อสายกับล่ามให้คุยประชุมสายพร้อมกันทั้งสามสาย ให้ชาวต่างชาติสามารถใช้ภาษาแม่ในการสื่อสารได้

สายด่วน1999 ให้บริการล่ามแปลภาษาออนไลน์ทุกวันเวลา 09:00น. ถึง17:00น. ในการโทรไปยังหมายเลข1999สามารถโทรฟรีด้วยโทรศัพท์บ้านได้ 10 นาที ขอเชิญผู้ที่ต้องการใช้บริการกันอย่างเต็มที่

Was this information helpful? Yes    No