:::

ខ្សែភាពយន្តនៅវិស្សមកាលធំស្តីពីផែនការកសាងសុបិន្តសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនិងកូនរបស់គេប្រចាំឆ្នាំ2018(ខ្សែភាពយន្តវែង)

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 52
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/12/6
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/6 下午 03:47:00

Was this information helpful? Yes    No