:::

“ပညာရေးကဏ္ဍ” အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ်လစီသစ်တွင် မိခင်ဘာသာစကားတတ်ပါကပို၍ စားသာသည်။

“ပညာရေးကဏ္ဍ” အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ်လစီသစ်တွင် မိခင်ဘာသာစကားတတ်ပါကပို၍ စားသာသည်။
“ပညာရေးကဏ္ဍ” အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ်လစီသစ်တွင် မိခင်ဘာသာစကားတတ်ပါကပို၍ စားသာသည်။
Hit : 104
Date : 2018/12/6
Updated : 2018/12/6 下午 02:07:00

အစိုးရမှ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ
သို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ်လစီသစ်ကို အားကြိုးမာန်တက် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြား
လည်း အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ရင်းနှီး
မြှုပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီ။ ထို့ကြောင့် ထိုင်ဝမ်တွင် ထိုနိုင်ငံများ
၏ဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းသောသူများ လိုအပ်လာပြီး ယ
ခင်က ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ဘာသာစကားသင်ကြားသော
သင်တန်းသာ ရှိသော်လည်း ယခုဆိုလျှင် အရှေ့တောင်အာရှ
နိုင်ငံများ၏ ဘာသာစကားသင်ကြားသောသင်တန်းများသည် ဒေသအသီးသီးတွင် ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၈ ခုနှစ် ပညာသင်ညွှန်းသစ်တွင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ
များ၏ ဘာသာစကားကို ထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြင့် ဘက်စုံ
ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ပေးသည့်အပြင် အရှေ့
တောင်အာရှဘာသာစကားသင်ကြားမှုကိုလည်း ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ
တွင် တဖြည်းဖြည်းရေပန်းစားလာပြီ။

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၈ ခုနှစ်တွင် သင်ညွှန်းသစ်ကို စတင်အ
ကောင်အထည်ဖော်တော့မည်။ မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်း
တွင် နိုင်ငံသားသစ်များ၏မိခင်ဘာသာစကား သင်ကြားရေး
ကို စတင်တော့မည်။

၁၂ နှစ်အမျိုးသားပညာသင်ညွှန်းသစ်သည် ထိုင်ဝမ်
သက္ကရာဇ် ၁၀၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တော့မည်။ နိုင်ငံသားသစ်
များ၏ဘာသာစကားကို ဘာသာစကားနယ်ပယ်တွင် ထည့်
သွင်းပြီး အနာဂတ်တွင် မူလတန်းကျောင်းကလေးများအနေ
ဖြင့် ဒေသခံဘာသာစကား(ထိုင်ဝမ်ဘာသာစကား၊ Hakka
ဘာသာစကားနှင့်ရှေးဦးနေထိုင်သူများ၏ဘာသာစကား)နှင့်
နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဘာသာစကား(ဗီယက်နန်ဘာသာစကား၊ အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကား၊ ထိုင်းဘာသာစကား၊ မြန်
မာဘာသာစကား၊ ကမ္ဘောဒီးယားဘာသာစကား၊ ဖိလစ်ပိုင်
ဘာသာစကား၊ မလေးရှားဘာသာစကား)တို့အနက် ဘာ
သာစကားတစ်မျိုးကို တစ်ပတ်တွင်တစ်ချိန် မဖြစ်မနေရွေး
ချယ်သင်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်း
ကျောင်းသားများအတွက်မူ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဘာသာစ
ကားသည် ရွေးချယ်သင်ယူသော ဘာသာစကားဖြစ်သည်။

နိုင်ငံသားသစ်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးတွင် ထောက်ပံ့
မည့်ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ရေးသင်တန်း

သင်ရိုးညွှန်းတန်းသစ်အရ နိုင်ငံသားသစ်များ၏မိခင်
ဘာသာစကားသင်ကြားရေးတွင် လိုအပ်သောဆရာ၊ ဆရာ
မများကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် ခရိုင်၊ မြို့အသီးသီးတွင် မိခင်ဘာ
သာစကားသင်ကြားရေးတွင် ကူညီထောက်ပံ့မည့်ဆရာ၊ ဆ
ရာမများ၏ ဆွေးနွေးပွဲများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသည်။ ထိုင်
ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထိ ဤသင်ကြားရေး
ထောက်ပံ့ဝန်ထမ်း ၁၃၇၅ ဦးကို ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်
သည်။ အသက် ၂၀ ပြည့်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များ(အောက်ပါ
သတ်မှတ်ချက်များအနက် တစ်ခုနှင့််ကိုက်ညီရမည်။ ။ နိုင်
ငံသားသစ်သားသမီး၊ အလုပ်ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီ
သောနိုင်ငံခြားကျောင်းသား၊ ပြည်တွင်းတွင် အရှေ့တောင်
အာရှဘာသာစကားဖြင့် ဘွဲ့ရထားသူ၊ ထိုင်ဝမ်၏ သင်ကြား
ရေးလက်မှတ်နှင့်အရှေ့တောင်အာရှဘာသာစကားအောင်
လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူ) နှင့် ကိုက်ညီသူတိုင်း ဆွေးနွေး
သင်ယူမှုသင်တန်းတွင် ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သည်။ သင်
တန်းသားသစ်ဆိုလျှင် လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း ၃၆ နာရီ သင်
ယူပြီးနောက် သင်ကြားပြခြင်းဖြင့် စစ်ဆေးမှုခံယူပြီး အောင်
မြင်ပါက “သင်ကြားရေးတွင် ထောက်ပံ့မည့်ဝန်ထမ်း”အောင်
လက်မှတ်ကို ရရှိမည်။ လက်ရှိတွင် ဤထောက်ပံ့ဝန်ထမ်း
များကို “အမျိုးသားမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်း သင်ကြားရေး
တွင် ထောက်ပံ့မည့်ဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူနည်း” အရ ခေါ်ယူ
သွားမည်ဖြစ်ပြီး အောင်လက်မှတ်ရရှိထားသူတိုင်း ဆရာ၊ ဆရာမခေါ်ယူမှုတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့် သင်ကြားရေးအ
လုပ်ကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

ထိုင်ဝမ်၏အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်ပိုင်းနှင့်
ကျွန်းပြင်ပဒေသများရှိ သင်ကြားရေးတွင် ထောက်ပံ့မည့်ဝန်
ထမ်းများ၏ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများကို နိုင်ငံသားသစ်
များ၏ ဘာသာစကားသင်ကြားရေးအရင်းအမြစ်စင်တာဝက်
ဘ်ဆိုက် (http://newres.pntcv.ntct.edu.tw) တွင် ရှာဖွေ
ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

နိုင်ငံသားသစ်ဘာသာစကားသင်ကြားရေး၏ အွန်လိုင်းသင်
ညွှန်း

လက်ရှိတွင် နိုင်ငံသားသစ်ဘာသာစကားသင်ညွှန်းစာ
အုပ်ကို စတင်ရေးသားနေပြီဖြစ်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်
ရှင်းပေအစိုးရ ပညာရေးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ အတူလုပ်
ဆောင်သွားမည်။ နိုင်ငံသားသစ်ဘာသာစကားသင်ညွှန်းအရ မူလတန်းမှအလယ်တန်းထိ ပညာသင်နှစ် ၉ နှစ်အတွက် ပ
ညာသင်သက်တမ်းတိုင်းတွင် အသုံးပြုမည့် ၇ မျိုးဘာသာစ
ကားကို သင်ညွှန်းစာအုပ် ၁၂၆ အုပ်အဖြစ် ရေးသားထားပြီး အွန်လိုင်းတွင်ပင် ကြည့်ရှုနိုင်ရန် တင်ထားသည်။ သက်ဆိုင်
ရာသင်ညွှန်းများကို နိုင်ငံသားသစ်ဘာသာစကားသင်ကြား
ရေးအရင်းအမြစ်စင်တာဝက်ဘ်ဆိုက်
(http://newres.pntcv.ntct.edu.tw/ischool/publish_page/15/) တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ထို့အပြင် ရှင်းပေမြို့အစိုးရ ပညာရေးဌာနတွင် “ဘက်
စုံယဉ်ကျေးမှုသင်ကြားရေးအရင်းအမြစ်ကွန်ယက်” တွင်
လည်း များပြားပြည့်စုံသော ဗီယက်နန်ဘာသာစကား၊ အင်ဒို
နီးရှားဘာသာစကား၊ ထိုင်းဘာသာစကား၊ ဖိလစ်ပိုင်ဘာသာ
စကား အစရှိသော အရှေ့တောင်အာရှဘာသာစကားသင်
ကြားရေးသင်ညွှန်းများကို ထားရှိပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်
ညွှန်းကို ဝက်ဘ်ဆိုက်
(http://www.multiculture.ntpc.edu.tw/ischool/public/mybook/bookshelf.php?bsid=4) တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှု
နိုင်သည်။

ဗီယက်နန်စကားကို သင်ယူလိုပါက “ထိုင်ပေ e တက္က
သိုလ်” ၏ဒစ်ဂျစ်ဒယ်သင်ကြားရေးကွန်ယက်တွင် အခြေခံအ
သံထွက်၊ အက္ခရာစာလုံးပေါင်း၊ နေထိုင်ရေးအသုံးဝင်စကား၊
အခြေအနေအရအသုံးပြုသင်တန်း အစရှိသော ခေါင်းစဉ်
များဖြင့် သင်တန်း ၆ မျိုးကို အွန်လိုင်းတွင် အခမဲ့သင်ယူနိုင်
ရန် စီမံထားသည်။ သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများကို ဝက်ဘ်
ဆိုက် (http://elearning.taipei/elearn/courseinfo/index.php?courseid=1441) တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၈ ခု
နှစ်သင်ညွှန်းသစ်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်တော့မည်။ နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများကို မိဘ၏အရှေ့တောင်အာရှ
ယဉ်ကျေးမှုကို ဆက်ခံပြီးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်
ဘက်စုံယဉ်ကျေးမှုကို တိုးမြှင့်၊ အလေးထားသည်။ နိုင်ငံခြား
ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းသည် ယခင်က အိင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျပန်
စကားသာအများစုဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်များတွင်မူ အစိုးရ၏ အ
ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ်လစီသစ်
ကို အားသွန်ခွန်စိုက် ကျိုးပန်းလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် အရှေ့
တောင်အာရှဘာသာစကားသင်ယူရေးသည် အင်အားသစ်
တစ်မျိုး ဖြစ်လာပါပြီ။

ကိုးကားရာအရင်းအမြစ်။ ။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန- ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် သင်ကြား
ရေးသင်ညွှန်းသစ်တွင် ထောက်ပံ့မည့်ဆရာ၊ ဆရာမများ၏
အစီအစဉ်
https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=67AB3874B860D179

နိုင်ငံသားသစ်များ၏မိခင်ဘာသာစကားသင်ကြားရေး အ
ရင်းအမြစ်စင်တာဝက်ဘ်ဆိုက်
http://newres.pntcv.ntct.edu.tw/ischool/widget/main_menu/show.php?id=383&map=0

ဘက်စုံယဉ်ကျေးမှုပညာပေးအရင်းအမြစ်ကွန်ယက်
http://www.multiculture.ntpc.edu.tw

Was this information helpful? Yes    No