:::

(Chủ đề giáo dục) hướng tới chính sách hướng nam mới, biết tiếng mẹ đẻ hữu ích hơn .

(Chủ đề giáo dục) hướng tới chính sách hướng nam mới, biết tiếng mẹ đẻ hữu ích hơn .
(Chủ đề giáo dục) hướng tới chính sách hướng nam mới, biết tiếng mẹ đẻ hữu ích hơn .
Lượt : 121
Ngày : 2018/12/6
Cập nhật : 2018/12/6 下午 01:58:00

Mấy năm gần đây chính quyền ra sức thúc đẩy chính sách hướng nam mới, rất nhiều doanh nghiệp đến quốc gia Đông Nam Á đầu tư, nhu cầu nhân tài bức thiết, đối với Đài Loan, khắp nơi liên tục mở các khóa học ngôn ngữ Đông Nam Á, khiến việc học ngoại ngữ không còn chỉ là ngôn ngữ Âu Mỹ nữa. Bộ Giáo dục cho biết đề cương môn học mới năm 2019 sẽ bổ sung thêm ngôn ngữ cư dân mới, thúc đẩy giao lưu văn hóa đa nguyên, cũng khiến cho làn sóng ngôn ngữ Đông Nam Á dần dần mở rộng tại Đài Loan.


Năm 2019 thực hiện đề cương môn học mới, thúc đẩy giảng dạy ngôn ngữ Cư dân mới tại các trường phổ thông cơ sở và tiểu học
Đề cương môn học mới của giáo dục quốc dân 12 năm dự tính dự kiến bắt đầu vào năm 2019, sẽ nhập ngôn ngữ Cư dân mới vào lĩnh vực ngôn ngữ, tương lai học sinh các trường tiểu học sẽ chọn một môn ngôn ngữ làm ngôn ngữ bắt buộc từ ngôn ngữ bản địa (tiếng Mẫn Nam, tiếng khách gia và tiếng thổ dân) và ngôn ngữ Cư dân mới (tiếng Việt Nam, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Miến Điện, tiếng Campuchia, tiếng Philippines, tiếng Malaixia), mỗi tuần 1 tiết học; giai đoạn tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ liệt ngôn ngữ cư dân mới vào thành môn tự chọn.


Đào tạo nhân viên chi viện giảng dạy ngôn ngữ Cư dân mới
Nhằm thích ứng với sự thiếu hụt giáo viên ngôn ngữ Cư dân mới của đề cương môn học mới, giai đoạn hiện nay lấy bồi dưỡng nhân viên chi viện giảng dạy làm nguồn giáo viên chủ yếu, các huyện thị liên tục mở các lớp nghiên cứu học tập nhân viên chi viện giảng dạy, tính đến tháng 12 năm 2016, đã bồi dưỡng đào tạo hơn 1375 nhân viên chi viện giảng dạy, người đủ 20 tuổi và phù hợp điều kiện (cần phù hợp một trong các điều kiện dưới đây) cư dân mới và con em của họ, học sinh nước ngoài phù hợp Luật dịch vụ việc làm, học sinh tốt nghiệp khoa (Sở) ngôn ngữ Đông Nam Á trong nước, người có giấy chứng nhận giáo viên và chứng nhận ngôn ngữ Đông Nam Á chính thức ) có thể đăng ký tham gia khóa học nghiên cứu học tập, học viên mới tiếp nhận đào tạo khóa học 36 tiếng, và thông qua đánh giá diễn tập giảng dạy đạt tiêu chuẩn có thể giành được giấy chứng nhận nghiên cứu học tập “Nhân viên chi viện giảng dạy”. Hiện nay tư cách giáo viên của nhân viên chi viện giảng dạy là căn cứ vào quy định “Biện pháp tuyển dụng nhân viên công tác chi viện giảng dạy trường tiểu học, trung học cơ sở”, người được giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn nhân viên chi viện giảng dạy có thể tham gia vào tuyển dụng nhân viên chi viện giảng dạy trường tiểu học trung học cơ sở, đảm nhận công tác giảng dạy.
Khóa học đào tạo nhân viên chi viện giảng dạy khu vực Bắc, Trung, Nam, Đông, khu vực xa đảo khắp nơi trên toàn Đài Loan có thể đến website Trung tâm nguồn lực giáo dục ngôn ngữ Cư dân mới (http://newres.pntcv.ntct.edu.tw) để tra tìm.


Giáo trình trực tuyến ngôn ngữ Cư dân mới
Hiện tại giáo trình môn học ngôn ngữ cư dân mới đã thực hiện biên soạn, Bộ Giáo dục cùng hợp tác với Cục giáo dục chính quyền thành phố Tân Bắc, theo đề cương môn học ngôn ngữ Cư dân mới sẽ biên tập nội dung học tập 7 ngôn ngữ sử dụng trong mỗi học kỳ 9 năm học từ tiểu học đến trung học cơ sở thành 126 cuốn giáo trình học tập, cung cấp sử dụng để giảng dạy môn học, và cung cấp tìm đọc giáo trình trực tuyến, nội dung tài liệu liên quan có thể tải tại trang mạng Trung tâm nguồn lực giáo dục ngôn ngữ Cư dân mới . (http://newres.pntcv.ntct.edu.tw/ischool/publish_page/15/)

Ngoài ra, “Trang mạng nguồn lực giáo dục văn hóa đa nguyên” do Cục giáo dục chính quyền thành phố Tân Bắc xây dựng cũng đã cung cấp tài liệu học tập ngôn ngữ Đông Nam Á nội dung phong phú, bao gồm tiếng Việt Nam, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Philippines… tài liệu liên quan có thể tra tìm tại trang mạng này (http://www.multiculture.ntpc.edu.tw/ischool/public/mybook/bookshelf.php?bsid=4)

Muốn học tập cất lời nói tiếng Việt nam , trang mạng học tập kỹ thuật số “đại học Đài Bắc điện tử” đã cung cấp 6 khóa học trực tuyến tiếng Việt miễn phí, nội dung bao gồm các đơn nguyên theo các chủ đề như phát âm cơ bản, phiên âm chữ cái, thực tiễn cuộc sống, ứng dụng ngữ cảnh…khóa học liên quan có thể xem tại website này (http://elearning.taipei/elearn/courseinfo/index.php?courseid=1441)


Bộ giáo dục vào năm 2019 sẽ thực thi đề cương môn học mới, hỗ trợ con em cư dân mới gìn giữ và kế thừa văn hóa nước mẹ đẻ Đông Nam Á, tăng cường và tôn trọng văn hóa đa nguyên. Trước đây đa số là học ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, mấy năm gần đây chính phủ nỗ lực thúc đẩy chính sách hướng nam mới, khiến học tập ngôn ngữ Đông Nam Á dần dần trở thành một trào lưu mới.


Nguồn tham khảo:
Bộ giáo dục – thích ứng với việc thực hiện đề cương bài giảng mới Bộ giáo dục quy hoạch đồng bộ đội ngũ giáo viên.
https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=67AB3874B860D179
Mạng Trung tâm nguồn lực giáo dục ngôn ngữ Cư dân mới
http://newres.pntcv.ntct.edu.tw/ischool/widget/main_menu/show.php?id=383&map=0
Mạng nguồn lực giáo dục văn hóa đa nguyên
http://www.multiculture.ntpc.edu.tw

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không