:::

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၆ ခုနှစ်တွင် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ပြုလုပ်ခဲ့သော နိုင်ငံသားသစ်များ၏ လုပ်ငန်းခွင်မဝင်မီ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းစာရင်းအင်း

Label
LocationTaiwan
Hit : 58
Date : 2018/11/19
Updated : 2018/11/19 下午 05:46:00

နိုင်ငံသားသစ်များကို နည်းပညာသင်တန်းများတွင် လာရောက်သင်ယူပြီး မိမိ၏လုပ်ငန်းခွင်ပရိယာယ်အရည်အ
သွေးကို တိုးမြှင့်စေခြင်းဖြင့် အလုပ်ရှာဖွေရေးတွင် အ
ထောက်အကူ ဖြစ်စေရေးအတွက် သင်တန်းလာတက်ကြ
ရန် တိုက်တွန်းသည်။ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၆ ခုနှစ် အောက်
တိုဘာလအထိ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန လုပ်သားအင်အား
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနမှ ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့ကျင့်မှုသင်
တန်းများတွင် လာရောက်သင်ယူခဲ့သော နိုင်ငံသားသစ်လူဦး
ရေမှာ ၁၅၁၃ ဦးဖြစ်သည်။(နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက် ၃၆၁ ဦးနှင့်တရုတ်ပြည်မှအိမ်ထောင်ဖက် ၁၁၅၂ ဦးတို့ ပါဝင်
သည်။)


သက်ဆိုင်ရာသတင်းများကို တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မိမိနှင့်နီး
ရာအစိုးရအလုပ်ရရှိရေးဝန်ဆောင်မှုဌာနများ (သို့) ထိုင်ဝမ်
အလုပ်ရရှိရေးဝက်ဘ်ဆိုက်
(https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/CourseQuery_step.aspx) တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ၂၄
နာရီ အခမဲ့ဖုန်းဖြစ်သော ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းလိုင်း ၀၈၀၀-၇၇၇-၈၈၈ သို့လည်း ဖုန်းဆက်၍ မေးမြန်းနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No