:::

ကောင်းရှုံမြို့ရှိ နိုင်ငံသားသစ်များ၏စာရင်းအင်းသုံးသပ်မှုနှင့်တိုင်ကြားမှု

Label
Location
Hit : 59
Date : 2018/11/19
Updated : 2018/11/19 下午 05:43:00

ကောင်းရှုံမြို့ရှိနိုင်ငံသားသစ်များ၏ အခွင့်အ
ရေးနှင့်အလုပ်အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် ပိုမိုသိ
ရှိနားလည်နိုင်စေရေး နိုင်ငံသားသစ်များအား နေထိုင်
ရေးတွင် နေသားကျရေးနှင့်မိသားစုသံယောဇဉ်သင့်
မြတ်ရေးတို့ကို မြှင့်တင်ပေးသည့်အပြင် ယဉ်ကျေးမှု
ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဆက်ခံမှုတို့ကို အလေးထားသည့်တ
ပြိုင်နက် လူမှုရေးတွင် ဘက်စုံယဉ်ကျေးမှုတိုးမြှင့်စေ
ရေးအတွက် နိုင်ငံသားသစ်များ၏စာရင်းအင်းသုံးသပ်
မှုနှင့်သတင်းပေးပို့ခြင်းအချက်အလက်များကို လိုအပ်
သူများအသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုစုပေးသည်။
၁။ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၄ ခုနှစ် ကောင်းရှုံမြို့ရှိ မူလ
တန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းများတွင် ပညာသင်ယူ
နေသော နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ၏ စာရင်းအင်း
သုံးသပ်မှုဇယား(PDF)

၂။ ကောင်းရှုံမြို့ နိုင်ငံသားသစ်များ၏စာရင်းအင်းကဏ္ဍ

Was this information helpful? Yes    No