:::

Thống kê đào tạo trước khi tuyển dụng dành cho cư dân mới năm 2017 Bộ Lao Động

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 62
Ngày : 2018/11/19
Cập nhật : 2018/11/19 下午 05:26:00

Nhằm khích lệ Cư dân mới tham gia huấn luyện nghề nghiệp, để nâng cao kỹ năng tìm việc làm, và thúc đẩy họ tìm việc làm. Tính đến cuối tháng 10 năm 2017, số lượng cư dân mới tham gia vào huấn luyện trước khi tuyển dụng của Sở phát triển lực lượng lao động Bộ Lao Động tổng cộng 1513 người (bao gồm 361 người hôn phối nước ngoài và 1152 người hôn phối Đại Lục).

Hoan nghênh đến các cơ sở dịch vụ vụ việc làm công lập toàn quốc hoặc trang mạng tìm việc làm Đài Loan (https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/CourseQuery_step.aspx), cũng có thể gọi tới đường dây phục vụ khách hàng miễn phí 24 tiếng 0800-777-888 tìm hiểu thông tin liên quan.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không