:::

Thống kê tình trạng phân bố số lượng con em cư dân mới bậc tiểu học trung học cơ sở

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 57
Ngày : 2018/11/19
Cập nhật : 2018/11/19 下午 05:25:00

Bị ảnh hưởng bởi biến đổi môi trường xã hội kinh tế, sự thay đổi cơ cấu dân số, đặc biệt là tỷ lệ sinh giảm đột biến từ năm 1998 đến nay, đã tác động đến số lượng mới sinh của bậc tiểu học, và từng bước hướng tới tác động đến nguồn sinh của các giai đoạn giáo dục. Mặt khác, sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung quốc và Đông Nam Á, vấn đề thích ứng cuộc sống của người hôn phối nước ngoài tại Đài Loan và biện pháp ngăn chặn kết hôn giả của chính phủ, dẫn tới số lượng đăng ký kết hôn giữa công dân Đài Loan và người nước ngoài từ 5,46 vạn người đỉnh cao năm 2003 giảm từng năm đến 1,95 vạn người của năm 2013,tiếp đó tăng dần trở lại đến 2,04 vạn người năm 2016, tỷ lệ ngườiTrung quốc Đại Lục và Đông Nam Á cũng từ 95,24% năm 2003 liên tục giảm đến 77,53% năm 2016, dẫn tới số lượng trẻ sơ sinh có mẹ đẻ là cư dân mới năm 2016 là 1,29 vạn người, tỷ trọng từ 13,37% năm 2003 giảm xuống đến 6,18% của năm 2016. Mặc dù số lượng con em cư dân mới giảm, nhưng vẫn là khâu quan trọng của tố chất công dân tổng thể và sức cạnh tranh.

Bộ bắt đầu từ năm học 2003 đến nay bắt tay thu thập thông tin cơ bản của con em cư dân mới các trường tiểu học, trung học cơ sở, và bắt đầu từ năm 2004 tăng cường tổng hợp phân tích theo từng năm, hy vọng với nguồn dữ liệu giáo dục có hạn, cung cấp các thông tin quan trọng để nghiên cứu đặt ra các biện pháp giáo dục khả thi cụ thể, nhằm tăng cường cho con em cư dân mới giành được nhiều nguồn lực và sức mạnh giáo dục hơn nữa dưới sự nuôi dưỡng giáo dục và bồi dưỡng năng lực đa nguyên, triển vọng và thích hợp, hướng tới sự phát triển thích hợp đa nguyên.

Số lượng con em cư dân mới bậc tiểu học và trung học cơ sở năm 2005-2016 thống kê theo huyện thị và quốc tịch và phân tích chuyên khảo năm 2004-2016, nội dung cụ thể như trang mạng dưới đây:

1.Dữ liệu thống kê hàng năm: http://stats.moe.gov.tw/files/main_statistics/fomas.xls

2.Phân tích thông kê các năm: http://depart.moe.edu.tw/ED4500/cp.aspx?n=6B614520164A590E&s=0FCF4B85F20FA9F4

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không