:::

Thống kê phân tích và thông báo cư dân mới thành phố Cao Hùng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Lượt : 60
Ngày : 2018/11/19
Cập nhật : 2018/11/19 下午 05:34:00

Để biết được phúc lợi và dịch vụ phụ đạo tìm việc làm của cư dân mới thành phố Cao Hùng, nhằm nâng cao thích ứng cuộc sống và hòa nhập gia đình của cư dân mới, và coi trọng bảo lưu và kế thừa văn hóa, tăng cường văn hóa đa nguyên cộng đồng, cung cấp thống kê phân tích cư dân mới và thông tin thông báo, tiện cho các giới tham khảo sử dụng.

1.Phân tích giới tính con em cư dân mới đang học trung học cơ sở và tiểu học năm 2015 thành phố Cao Hùng (PDF)
2.Chuyên mục thống kê cư dân mới thành phố Cao Hùng

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không