:::

Thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Lượt : 69
Ngày : 2018/11/19
Cập nhật : 2018/11/19 下午 05:22:00

Để thể hiện thành tích của chính sách chăm sóc phụ đạo Cư dân mới thành phố Đài Bắc và thành quả thực hiện phương án, cung cấp thông tin như “Thống kê cư dân mới”, “Thống kê tình hình thực hiện Chính sách chăm sóc phụ đạo cư dân mới và phương án thực thi” và “Phân tích thống kê Cư dân mới”, tiện cho các giới tham khảo sử dụng.

Về thông tin thống kê liên quan xin hãy tra tìm tại trang mạng chuyên mục “Thống kê di dân mới” Ban kế hoạch chính quyền thành phố Đài Bắc.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không