:::

สถิติการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ก่อนเข้างานประจำปี 2017 ของกระทรวงแรงงาน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 60
วันที่ : 2018/11/19
อัปเดต : 2018/11/19 下午 05:16:00

เพื่อรณรงค์ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้ารับการอบรมวิชาชีพ พัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพก่อนเข้างาน จากสถิติถึงเดือนตุลาคม ปี 2017 มีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้ารับการอบรมก่อนเข้างานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานรวม 1,513 คน (รวมคู่สมรสชาวต่างชาติ361คนและคู่สมรสชาวจีน1,152คน)


หากต้องการทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานบริการจัดหางานของรัฐทั่วประเทศ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์หางานไต้หวัน(https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/CourseQuery_step.aspx)หรือโทรสอบถามสายด่วนโทรฟรี 24 ชั่วโมง 0800-777-888

Was this information helpful? Yes    No