:::

การสำรวจการกระจายตัวของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 51
วันที่ : 2018/11/19
อัปเดต : 2018/11/19 下午 05:15:00

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ทำให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 1998 เป็นต้นมา อัตราการเกิดใหม่ของทารกก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้มีเด็กเล็กเข้าเรียนในปี 2004 และชั้นอื่นๆลดลงตามลำดับ นอกจากนี้ การที่เศรษฐกิจของประเทศจีนและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น ปัญหาการปรับตัวในด้านการใช้ชีวิตในไต้หวัน และการที่รัฐบาลมีการจับกุมผู้ที่จดทะเบียนสมรสปลอม ทำให้ชาวไต้หวันมีการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติลดลงจาก 5.46หมื่นคนในปี 2003 เหลือ1.95หมื่นคนในปี 2013 และเพิ่มขึ้นเป็น2.04หมื่นคนในปี 2016 ส่วนอัตราส่วนของชาวจีนต่อชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีการปรับตัวลดลงจาก95.24% ในปี2003เหลือ77.53%ในปี 2016 ส่วนทารกเกิดใหม่ที่มีมารดาเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ก็มีการลดลงเหลือ1.29หมื่นคนในปี 2016 แตกต่างจากสถิติเมื่อปี 2003 คือ13.37% และ 6.18% ในปี 2016 แม้ว่าบุตรของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จะมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เด็กเหล่านี้ก็เป็นกำลังสำคัญที่จะเติบใหญ่ไปเป็นบุคคลที่มีความสามารถของประเทศ

นับตั้งแต่ที่มีการเริ่มเก็บข้อมูลพื้นฐานของบุตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นในปี 2003 และมีการทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลรายปีตั้งแต่ปี 2004 ก็หวังว่าจะสามารถใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีอยู่ในการออกแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคุ้นเคยกับการศึกษาและการพัฒนาของไต้หวัน ให้ได้รับทรัพยากรทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และมีพัฒนาการรอบด้าน

ในปี 2005-2016มีการเก็บสถิติบุตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นตามพื้นที่และสัญชาติ และมีบทความวิเคราะห์ระหว่างปี2004-2016 โดยมีรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

1.ข้อมูลสถิติประจำปี
http://stats.moe.gov.tw/files/main_statistics/fomas.xls
2.บทวิเคราะห์จากสถิติประจำปี
http://depart.moe.edu.tw/ED4500/cp.aspx?n=6B614520164A590E&s=0FCF4B85F20FA9F4

Was this information helpful? Yes    No