:::

การวิเคราะห์และการแจ้งข้อมูลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองเกาสง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลKaohsiung City Government
ตี : 55
วันที่ : 2018/11/19
อัปเดต : 2018/11/19 下午 05:34:00

จัดทำขึ้นเพื่อให้แจ้งสวัสดิการและบริการจัดหางานให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองเกาสง เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่คุ้นชินกับชีวิตใหม่และมีครอบครัวที่เป็นสุข อีกทั้งยังใส่ใจในเรื่องการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมให้ชุมชนมีวัฒนธรรมอันหลากหลาย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลวิเคราะห์สถิติให้ผู้สนใจนำไปใช้ได้

1.รายงานวิเคราะห์เพศของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชั้นประถมศึกษาประจำปี 2015เมืองเกาสง (PDF)
2.โซนสถิติข้อมูลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองเกาสง

Was this information helpful? Yes    No