:::

สถิติผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองไทเป

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
ตี : 67
วันที่ : 2018/11/19
อัปเดต : 2018/11/19 下午 05:12:00

เมืองไทเปได้เปิดเผยข้อมูล “สถิติผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” “นโยบายดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และสถิติการปฏิบัติตามแนวนโยบาย” และ “ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” เพื่อแสดงผลการดำเนินงานให้ประชาชนผู้สนใจได้นำไปใช้

หากต้องการทราบข้อมูลสถิติ สามารถตรวจสอบได้ที่ หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติเมืองไทเป ในหัวข้อ“สถิติผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”

Was this information helpful? Yes    No