:::

စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးများ၏ အိမ်မက်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအစီအစဉ်၏ တစ်ဦးချင်းအုပ်စုတွင် ဆုရရှိခဲ့သောဝူမိန်န၏ အိမ်မက်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းရလဒ်ပြပွဲ “နတ်သမီးနှင့်အနက်ရောင်တောင်ပံ”

Hit : 37
Date : 2018/11/15
Updated : 2018/11/15 上午 10:53:00

Was this information helpful? Yes    No