:::

စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးများ၏ အိမ်မက်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအစီအစဉ်၏ တစ်ဦးချင်းအုပ်စုတွင် ဆုရရှိခဲ့သော ချိန်ယုရွေအမျိုးသမီး၏ အိမ်မက်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းရလဒ်ပြပွဲ “ထိုင်ဝမ်-ဗီယက်နန်၏ အရေးကြီးသော ဥပဒေအခေါ်အဝေါ်များ နှိုင်းယှဉ်မှုဇယား”

Hit : 45
Date : 2018/11/15
Updated : 2018/11/15 上午 10:52:00

Was this information helpful? Yes    No