:::

Cô Trần Ngọc Thủy người đạt giải nhóm cá nhân của Kế hoạch xây dựng ước mơ dành cho cư dân mới va con em họ khóa 4 phát biểu thành quả xây dựng ước mơ “Bảng đối chiếu danh từ pháp luật quan trọng Đài Loan –Việt Nam”.

Lượt : 51
Ngày : 2018/11/15
Cập nhật : 2018/11/15 上午 10:48:00

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không