:::

“အကြံပေးကဏ္ဍ” နိုင်ငံသားသစ်နှင့်သားသမီးများ၏ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအစီအစဉ်ဖြင့် ထိုင်ဝမ်အတွက် အင်အားသစ်များ လောင်းထည့်ပေးသည်။

“အကြံပေးကဏ္ဍ” နိုင်ငံသားသစ်နှင့်သားသမီးများ၏ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအစီအစဉ်ဖြင့် ထိုင်ဝမ်အတွက် အင်အားသစ်များ လောင်းထည့်ပေးသည်။
“အကြံပေးကဏ္ဍ” နိုင်ငံသားသစ်နှင့်သားသမီးများ၏ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအစီအစဉ်ဖြင့် ထိုင်ဝမ်အတွက် အင်အားသစ်များ လောင်းထည့်ပေးသည်။
Hit : 126
Date : 2018/11/14
Updated : 2018/11/14 上午 10:14:00

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၄ ခု
နှစ် ဇွန်လတွင် “နိုင်ငံသားသစ်ရေးရာ ညှိနှိုင်းခြင်းအဖွဲ့” ကို
စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို အချိန်မှန်ပြုလုပ်ပြီး ဌာနအသီးသီးရှိအရင်းအမြစ်များကို ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်စုပေါင်း
ခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ဤနည်းဖြင့်နိုင်ငံသားသစ်နှင့်သားသမီး
များကိုစောင့်ရှောက်သည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လူဝင်မှု
ကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံသားသစ်များအတွက် စောင့်ရှောက်အကြံပေးခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဆုလာဒ်များပေး
ခြင်းအစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးပြီး နှစ်စဉ်နိုင်ငံသားသစ်နှင့်
သားသမီးများ၏သက်ဆိုင်ရာပျိုးထောင်ခြင်းအစီအစဉ်များဖြစ်သော နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ၏ပညာထောက်ပံ့
ကြေး၊ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းစခန်း၊ ပြည်ပပျိုးထောင်ခြင်းအ
စီအစဉ်၊ အိမ်မက်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးပြီးနိုင်ငံသားသစ်များ၏ အစွမ်းသတ္တိကို ဖော်ပြသည်။


‧နိုင်ငံသားသစ်သားသမီး၏ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးစခန်း

ဤအစီအစဉ်သည်အစိုးရနှင့်အရပ်၏အရင်းအမြစ်များ
ကို စုပေါင်းပြီး အစီအစဉ်မှတဆင့် နိုင်ငံသားသစ်သားသမီး
များအား မိမိ၏အားသာချက်နှင့်အနာဂတ်အလုပ်အခြေအ
နေတို့ကို ကြိုတင်သိရှိနားလည်ထားပြီး နောင်တွင် အလုပ်
များ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ လက်တွေ့သင်တန်းဆင်းခြင်းနှင့်အ
လုပ်ဝင်ရောက်ခြင်းအစရှိသည်တို့အတွက် အသင့်ဖြစ်စေရန်
ဝန်ဆောင်ပေးထားခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွက် အရှေ့
တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏အနာဂတ်လူရည်ချွန်များကို အခြေ
ချမွေးထုတ်သည်။

လေ့လာသင်ယူနည်းမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်း
များဖြစ်ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဈေးကွက်စီမံကိန်းတို့ကို အဓိ
ကထားပြီး အလုပ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထိုင်ဝမ်၏ဖွံ့ဖြိုး
ရေးနှင့်နိုင်ငံသားသစ်များ၏အားသာချက်၊ တရုတ်ပြည်နှင့်အ
ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင် မိတ်
ဆက်ပေးခြင်း အစရှိသောသင်တန်းများလည်း စီစဉ်ပေးထား
သည်။ ထို့အပြင် သင်တန်းအလိုက် တင်ပြချက်များပြုလုပ်
ခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့သွားရောက်လေ့လာခြင်းများ
ပြုလုပ်ပြီး သင်တန်းလာရောက်သင်ယူသော နိုင်ငံသားသစ်
သားသမီးများအား ရိတ်သိမ်းမှုအပြည့်အဝဖြင့် အနာဂတ်
လုပ်ငန်းခွင်အတွက် လမ်းကြောင်းခင်းပေးသည်။

“နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ၏ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးစ
ခန်း” ၏နာမည်စာရင်းပေးချိန်မှာ နှစ်စဉ်ဧပြီလနှင့်မေလခန့်
ဖြစ်ပြီး ပါဝင်သင်ယူနိုင်သူမှာ ထိုင်ဝမ်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရှိ
ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုင်ဝမ်တွင်နေထိုင်သူ ဖြစ်ရမည့်အပြင် အ
ထက်တန်းအထက် ပညာသင်ယူနေသူ ဖြစ်ရမည်။


‧နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ၏ ပြည်ပပြုစုပျိုးထောင်ရေး
အစီအစဉ်


နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများကို ကျောင်းပိတ်ရက်အ
တွင်း အဘိုး၊ အဘွားအိမ်သို့သွားပြီး မိသားစုနေထိုင်ရေးဘ
ဝ၊ ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းတို့
ထိတွေ့ပြီး သင်ယူဖလှယ်ခြင်းမှတဆင့် ဘက်စုံယဉ်ကျေးမှု
နားလည်သောလူရည်ချွန်မျိုးစေ့များ ပျိုးထောင်ပြီး ၎င်းတတ်
ကျွမ်းသော ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုခြားအား
သာချက်ဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏စီး
ပွားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အမြင်များကို ကျယ်ပြန့်စေသည်။

“နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ၏ ပြည်ပပြုစုပျိုးထောင်
ရေးအစီအစဉ်” သည် မိသားစုအဖွဲ့၊ ဆရာတပည့်အဖွဲ့နှင့်
လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဟူ၍ အသီးသီးခွဲခြားထားပြီး နွေ
ရာသီကျောင်းပိတ်ရက်အစီအစဉ်၏ နာမည်စာရင်းပေးချိန်
မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ မတ်ချ်လခန့်ဖြစ်ပြီး ပြည်ပတွင်အနည်း
ဆုံး ၁၄ ရက် သွားရောက်နေထိုင်ရမည်။ ဆောင်းရာသီ
ကျောင်းပိတ်ရက်အစီအစဉ်၏ နာမည်စာရင်းပေးချိန်မှာ နို
ဝင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလခန့်ဖြစ်ပြီး ပြည်ပတွင် အနည်းဆုံး ၇
ရက် သွားရောက်နေထိုင်ရမည်။ ဤအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်
သူများမှာ နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ၊ နိုင်ငံသားသစ် (သို့)
တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်မှ သဘောတူ ယုံကြည်လွဲအပ်ခံရ
သူ၊ ဆရာသမားနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူမှုလုပ်သားများဖြစ်
ပြီး သားသမီးမှာ မူလတန်း ၅ တန်းအထက် ကျောင်းနေဆဲ
ဖြစ်သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဖြစ်ရမည်။


‧နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်းတို့သားသမီး၏ အိမ်မက်အကောင်အ
ထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်

ဤအစီအစဉ်သည် အိမ်မက်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
ဆုငွေပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်း၏သားသမီးများ
ကို အိမ်မက်အကောင်အထည်ဖော်စေသည့်တပြိုင်နက် ၎င်း
တို့၏လူမှုရေးတွင်ပါဝင်သောစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်မိသား
စုအပေါ်ထားရှိသောဂရုစိုက်မှုနှင့်ပေးဆပ်မှု၊ ထောက်ပံ့မှုတို့
ကို ဗွီဒီယိုအဖြစ်ရိုက်ကူးပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးရှိလူများနှင့်
မျှဝေစေခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးများကို
အများပြည်သူမှ ပိုမိုသိရှိနားလည်စေသည်။ ဤနည်းဖြင့် အများပြည်သူ၏ ဘက်စုံယဉ်ကျေးမှုအရည်အသွေးအသိပ
ညာကို မြှင့်တင့်ပေးသည့်အပြင် တက်ကြွပျော်မြူးသောနည်း
ဖြင့် အစိုးရမှ နိုင်ငံသားသစ်အပေါ် စောင့်ရှောက်အကြံပြု
ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို အများပြည်သူများ ခံစားသိရှိစေသည်။

မိမိအကောင်အထည်ဖော်လိုသည့် အိမ်မက်အကြောင်း
ကို မိမိဘာသာသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့သော် နိုင်ငံသားသစ်
နှင့်၎င်း၏သားသမီးများ၏ ပညာရေး၊ မိသားစု၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အလုပ်၊ လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှု၊ လူနေမှုဘဝ အစရှိသောအ
ကြောင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရမည်။ အကောင်အထည်ဖော်လို
သည့်အိမ်မက်ပမာဏကို သုံးသပ်ခြင်းနှင့်စမ်းစစ်မှုပြုလုပ်ပြီး
တစ်ဖွဲ့လျှင် ထိုင်ဝမ်ငွေအများဆုံး ၇ သောင်းကို အိမ်မက်အ
ကောင်အထည်ဖော်ဆုငွေအဖြစ် ပေးဆောင်သွားမည်။

“နိူင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးများ၏ အိမ်မက်
အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်” ကို တစ်ဦးချင်းနှင့်မိ
သားစုအဖွဲ့ဟူ၍ ခွဲခြားထားပြီး နာမည်စာရင်းကို နှစ်စဉ်၏ နို
ဝင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလခန့်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်နိုင်သူများမှာ နိုင်ငံ
သားသစ်နှင့်၎င်း၏သားသမီးများ ဖြစ်သည်။


‧နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးများ၏ ပြုစုပျိုးထောင်
ခြင်းနှင့်ပညာရေးထောက်ပံ့ကြေးအစီအစဉ်


တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ချို့တဲ့သော၊ ထူးချွန်သောနိုင်ငံသားသစ်
နှင့်၎င်း၏သားသမီးများကို သင့်လျှော်သော ကူညီမှုနှင့်ဆု
ကြေးများပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီး
များအား ပညာရေးတွင် ကြိုးစားအားထုတ်ချင်စိတ်ဖြစ်စေ
ရန်မျှော်လင့်ပြီး ၎င်းမိသားစု၏ နေထိုင်ရေးဖိအားများကို လျှော့နည်းစေသည့်အပြင် နိုင်ငံအတွက် လူထူးလူချွန်များ
မွေးထုတ်ရေးအတွက် အုတ်မြစ်အဖြစ် အခြေချပေးသည်။

“နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးများ၏ ပြုစုပျိုး
ထောင်ရေးနှင့်ပညာရေးထောက်ပံ့ကြေးအစီအစဉ်” သည်
ထူးချွန်ကျောင်းသားများ၏ပညာဆုကြေးငွေ၊ ချို့တဲ့ကျောင်း
သားများ၏ထောက်ပံ့ကြေးနှင့်ထူးခြားတတ်ကျွမ်းပညာတတ်
ကျွမ်းသော ထူးချွန်ကျောင်းသားများ၏ဆုကြေးငွေ ဟူ၍ ခွဲ
ခြားလျှောက်တင်နိုင်ပြီး နာမည်စာရင်းကို နှစ်စဉ်၏ဖေဖော်ဝါ
ရီလ၊ မတ်ချ်လခန့်တွင် ပေးနိုင်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ထူးချွန်
သော၊ ချို့တဲ့သော နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးများ
ပါဝင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

အစိုးရအနေဖြင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ ဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေးပေါ်လစီသစ်ကို အားကြိုးမာန်တက် ပြုလုပ်ပြီး
နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးများသည် ဘာသာစ
ကားနှင့်ဘက်စုံယဉ်ကျေးမှုအားသာချက်ရှိ၍ နိုင်ငံအတွက်
အရေးကြီးသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားသစ်များ
အား အနာဂတ်တွင် စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်အမျိုးအမျိုးကို
ဆက်လက်ဝန်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အများပြည်သူ
အား နိုင်ငံသားသစ်များ၏ တက်ကြွမှုကို တွေ့မြင်စေသည့်
အပြင် အချင်းချင်းဖလှယ်ပြီးနားလည်မှု ရရှိစေသည်။


ကိုးကားရာအရင်းအမြစ်။ ။

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန-နိုင်ငံ
သားသစ်များ၏စောင့်ရှောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ

Was this information helpful? Yes    No