:::

(Chủ đề phụ đạo) Kế hoạch bồi dưỡng năng lực cư dân mới và con em cư dân, mang lại sức sống mới cho Đài Loan

(Chủ đề phụ đạo) Kế hoạch bồi dưỡng năng lực cư dân mới và con em cư dân, mang lại sức sống mới cho Đài Loan
(Chủ đề phụ đạo) Kế hoạch bồi dưỡng năng lực cư dân mới và con em cư dân, mang lại sức sống mới cho Đài Loan
Lượt : 158
Ngày : 2018/11/14
Cập nhật : 2018/11/14 上午 10:06:00

Viện Hành chính thành lập “Hội điều phối sự vụ Cư dân mới”vào tháng 6 năm 2015, định kỳ tổ chức hội nghị để điều phối và tổng hợp các nguồn lực của các ban ngành, nhân đó chăm sóc cư dân mới và con em họ. Sở Di Dân Bộ Nội chính cung cấp các biện pháp chăm sóc phụ đạo và khích lệ dành cho cư dân mới, hàng năm tổ chức nhiều kế hoạch liên quan đến bồi dưỡng năng lực phong phú và đa dạng dành cho cư dân mới và con em cư dân mới, như tiền học bổng dành cho con em cư dân mới, trại nghiên cứu học tập bồi dưỡng, kế hoạch bồi dưỡng năng lực ở nước ngoài, kế hoạch xây dựng ước mơ… thể hiện sức sống của cư dân mới.


‧Trại nghiên cứu học tập bồi dưỡng con em Cư dân mới
Hoạt động này kết hợp nguồn lực các bộ ngành công tư, thông qua hoạt động này khiến con em cư dân mới sớm hiểu biết về ưu thế và tình trạng tìm việc làm trong tương lai của mình, đồng thời chuẩn bị cho việc cung cấp dịch vụ kết nối công việc, thực tập và tìm việc sau này, để bồi dưỡng căn bản nhân tài hướng nam mới của quốc gia trong tương lai.

Phương thức nghiên cứu học tập bao gồm quy hoạch khóa học chuyên ngành, nội dung khóa học chủ yếu là thăm quan du lịch, tiếp thị truyền thông, đồng thời sắp xếp phát triển nghề nghiệp, phát triển Đài Loan và ưu thế cư dân mới, giới thiệu môi trường nghề nghiệp khu vực Đại lục và Đông Nam Á.. Ngoài ra, tùy theo nội dung khóa học quy hoạch Hội nghị phát biểu thành quả và đến thăm các doanh nghiệp, để con em cư dân mới tham gia thu hoạch được nhiều thứ, sớm dọn đường cho cơ hội việc làm trong tương lai.

Thời gian đăng ký hàng năm của “Trại nghiên cứu học tập bồi dưỡng con em cư dân mới” khoảng tháng 4,5, đối tượng tham gia là học sinh có quốc tịch Đài Loan đang cư trú tại Đài Loan, và đang học trung học phổ thông trở lên.


‧Kế hoạch bồi dưỡng năng lực con em cư dân mới ở nước ngoài
Kích lệ con em cư dân mới tận dùng kỳ nghỉ quay về nhà ông bà (ngoại) trải nghiệm cuộc sống gia đình, học tập ngôn ngữ và giao lưu văn hóa, thông qua giao lưu học tập, bồi dưỡng hạt giống nhân tài đa văn hóa, bằng ưu thế đa ngôn ngữ và đa văn hóa của mình hòa nhập với quốc tế, mở rộng phát triển kinh tế thương mại quốc gia, mở rộng tầm nhìn mới.

Hoạt động của “Kế hoạch bồi dưỡng năng lực con em cư dân mới ở nước ngoài” chia làm các nhóm như nhóm gia đình, nhóm phụ huynh giáo viên và nhóm phục vụ xã hội. Thời gian đăng ký hoạt động kỳ nghỉ hè khoảng tháng 2,3, cần trải nghiệm học tập sinh hoạt ở nước ngoài tối thiểu 14 ngày; Thời gian đăng ký hoạt động kỳ nghỉ đông khoảng tháng 11,12, cần trải nghiệm học tập sinh hoạt ở nước ngoài tối thiểu 7 ngày. Đối tượng tham gia là con em cư dân mới, cư dân mới hoặc người được ủy quyền được sự đồng ý của người đại diện pháp định, phụ huynh và nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp quản lý từng trường hợp, con em cư dân mới cần là học sinh đang học lớp 5 tiểu học trở lên.


‧Kế hoạch xây dựng ước mơ dành cho cư dân mới và con em của họ
Kế hoạch này hy vọng thông qua việc cấp phát tiền thưởng xây dựng ước mơ, hỗ trợ cư dân mới và con em của họ hoàn thành ước mơ, đồng thời chụp quay phim và chia sẻ với các giới về sự nhiệt tình tham gia xã hội và sự cống hiến và đóng góp tận tâm của cư dân mới đối với gia đình, tăng thêm sự hiểu biết và nhận thức của mọi người đối với cư dân mới và con em của họ, nâng cao kiến thức tố chất đa văn hóa của người dân, và thông qua phương thức sống động linh hoạt, để người dân cảm nhận được sự tận tâm chăm sóc phụ đạo cư dân mới của chính phủ.

Tự thiết lập chủ đề kế hoạch xây dựng ước mơ, nhưng cần có liên quan đến các chủ đề giáo dục, gia đình, văn hóa, công việc, phục vụ xã hội, cuộc sống của cư dân mới và con em họ. Thực hiện đánh giá và thẩm tra theo quy mô ước mơ, mỗi nhóm cung cấp tối đa 7 vạn Đài tệ tiền thưởng xây dựng ước mơ.

Nhóm hoạt động của “Kế hoạch xây dựng ước mơ dành cho cư dân mới và con em họ” lần lượt chia làm nhóm cá nhân và nhóm gia đình, thời gian đăng ký hàng năm khoảng tháng 10, 11, đối tượng tham gia là cư dân mới và con em của họ.


‧Kế hoạch bồi dưỡng năng lực và tiền học bổng dành cho cư dân mới và con em họ
Cung cấp cho cư dân mới và con em cư dân mới ưu tú gia cảnh nghèo khó trong toàn quốc sự hỗ trợ chăm sóc và khích lệ thích đáng, hy vọng qua đó khích lệ cư dân mới và con em họ nỗ lực học tập, đồng thời hỗ trợ giảm bớt gánh nặng cuộc sống gia đình họ, đạt được mục đích cho việc bồi dưỡng nhân tài quốc gia.

Loại đăng ký “Kế hoạch bồi dưỡng năng lực và tiền học bổng dành cho cư dân mới và con em họ” chia làm tiền học bổng dành cho học sinh ưu tú, tiền trợ cấp học tập cho học sinh nghèo và tiền khích lệ cho học sinh ưu tú tài năng đặc biệt, thời gian đăng ký hàng năm khoảng tháng 2,3; đối tượng tham gia là cư dân mới và con em cư dân mới nghèo khó và ưu tú toàn quốc.


Chính phủ tích cực thúc đẩy chính sách hướng nam mới, cư dân mới và con em cư dân mới có ưu thế về ngôn ngữ và đa văn hóa, đối vớiĐài Loan là một tài sản vô cùng quan trọng, tương lai chính phủ vẫn sẽ tiếp tục cung cấp nhiều biện pháp chăm sóc phụ đạo dành cho cư dân mới, để người dân trong xã hội nhìn thấy sức sống của cư dân mới, và giao lưu và hiểu biết lẫn nhau.


Nguồn tham khảo:
Sở di dân Bộ Nội chính – Chuyên mục chăm sóc phục vụ cư dân mới

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không