:::

ယွမ်လင်မြို့နယ်၏ မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်ရေးစင်တာ

Label
LocationTaiwan
Hit : 59
Date : 2018/11/5
Updated : 2018/11/5 下午 01:47:00

၁။ အဓိကဝန်ဆောင်သူများမှာ။ ။ ဤမြို့နယ်တွင်အိမ်ထောင်စုဇယားဝင်ထားပြီး အမှန်တကယ်နေထိုင်သူများဖြစ်ပြီး အိမ်တွင်းအ
ကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်ရေးဥပဒေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ခြင်းကာကွယ်ရေးဥပဒေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကာကွယ်တားဆီးရေး
နှင့်ကလေးသူငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လူမှုဖူလုံရေးနှင့်အခွင့်အရေးအာမခံဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသောသူများ ဖြစ်သည်။

၂။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။ ။

(၁) အသက်လုံခြုံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်

အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရသော၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားခံရသော၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ခံရသောဤမြို့နယ်နေနိုင်ငံ
သားသစ်များသည် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားနှင့်တန်းတူ ကာကွယ်ရေးစနစ်ပေးသည်။ အရေးပေါ်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်း၊ ဒဏ်ရာများ
ကို ဆေးရုံသို့သွားပြီး စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ရဲစခန်းတွင် မေးမြန်းခြင်းတို့ကို အတူလိုက်ပေးခြင်း၊ ကာကွယ်ရေးအမိန့်ကို ကူညီလျှောက်ပေး
ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပြုမှုများ ပါဝင်သည်။

အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရသောနိုင်ငံသားသစ်များအတွက် ဤဌာနမှ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုခံရသူများ၏အခွင့်အရေးအာမခံအ
ကြောင်းကို အိင်္ဂလိပ်၊ ဗီယက်နန်၊ အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကားများအဖြစ် ပြန်ထားပြီး နိုင်ငံသားသစ်များအနေဖြင့် မိမိ၏အခွင့်အရေးကို
တောင်းဆိုနိုင်သည်။

(၂) အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရသော၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားခံရသောသူများကို ထောက်ပံ့နည်း

ဤမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူများသည် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရသူ၊ လိင်အလွဲသုံးစားခံရသူတို့ကို လူမှုဝန်ထမ်းမှ ကူညီမှုလိုအပ်
သည်ဟု ခန့်မှန်းပါက အရေးပေါ်နေထိုင်ရေးထောက်ပံ့ကြေး၊ အိမ်ငှားခနှင့်ဟိုတယ်များတွင်ခိုလှုံနေရာချထားခြင်းထောက်ပံ့ကြေး၊ ဆေး
ဘက်ဆိုင်ထောက်ပံ့ကြေး၊ ဥပဒေရေးရာတရားစွဲဆိုမှုထောက်ပံ့ကြေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပြုခြင်းနှင့်ကုသခြင်းထောက်ပံ့ကြေး၊ ဘာ
သာပြန်ခတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်။

(၃) ဥပဒေအကြံပေးဝန်ဆောင်မှု

ဥပဒေဆိုင်ရာပြဿနာရှိသောနိုင်ငံသားသစ်နှင့်မိသားစုအတွက် ဥပဒေကူညီထောက်ပံ့မှုဖောင်ဒေးရှင်း၏အရင်းအမြစ်များအပြင် မြို့နယ်အစိုးရ၏စုပေါင်းဝန်ဆောင်မှုစင်တာနှင့်အမျိုးသမီးလူမှုဖူလုံရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာတို့တွင် ရှေ့နေများရှိပြီး ပြည်သူများကို ဥပ
ဒေဆိုင်ရာအကြောင်းများကို အခမဲ့အကြံပေးသွားမည်။ ကြိုတင်နာမည်စာရင်းပေးစနစ်နှင့်ပါ။

Was this information helpful? Yes    No