:::

Không chấp nhận bạo lực không phân biệt quốc tịch

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 125
Ngày : 2018/11/5
Cập nhật : 2018/11/5 下午 12:13:00

Bất cứ người nào đều có thể đối mặt với những vấn đề như xung đột vợ chồng, nuôi dạy con cái, quan hệ giữa thành viên trong gia đình..khi bạn nhìn thấy, nghe thấy hoặc gặp phải vấn đề “bạo lực gia đình”, đừng do dự, có thể gọi 24hr (đường dây bảo vệ 113).

Ngoài tiếng Trung, tiếng Mẫn Nam, 113 còn có thông dịch tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Cam Pu Chia, không lo lắng về vấn đề giao tiếp ! Mọi người cũng đừng quên khi cần thiết, có thể hỗ trợ báo cảnh sát nhé !

Thông tin cứu trợ khác hãy đăng nhập:
http://dep.mohw.gov.tw/DOPS/lp-1153-105.html

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không