:::

Phòng chống tự sát

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 124
Ngày : 2018/11/5
Cập nhật : 2018/11/5 下午 12:12:00

Để phối hợp với giáo dục sự sống của Bộ Giáo dục và triết lý thực thi chính sách và chính sách phòng chống tự sát của Bộ Phúc lợi Y tế, tăng cường quan niệm yêu thương sự sống của thanh thiếu niên, giảm thiểu tự sát, hành vi tự gây thương tích, đã mời trường học các cấp tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền “Tư vấn tâm lý miễn phí 24 tiếng của Bộ Phúc lợi xã hội” trên các đèn ticker thông tin LED nhà trường (Đường dây yên tâm 0800-788-995, xin hãy cứu giúp tôi), khích lệ mọi người triệt để sử dụng, và thúc đẩy kỹ năng “người bảo vệ yêu thương cuộc sống 1 hỏi 2 cần 3 chuyển giới thiệu ”.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không