:::

Bảo vệ trẻ em và thiếu niên

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 131
Ngày : 2018/11/5
Cập nhật : 2018/11/5 下午 12:10:00

Định nghĩa danh từ quan trọng về bảo vệ trẻ em thiếu niên
1.Trẻ em thiếu niên được bảo vệ
Chỉ người tuổi chưa đủ 18 tuổi bị 1 loại hoặc nhiều loại ngược đãi (ngược đãi thân thể, ngược đãi tinh thần, lạm dụng tình dục,sơ suất..), có các trường hợp bảo vệ liệt kê tại Mục 1 Điều 53 Luật trẻ em thiếu niên.

2.Người chăm sóc
Bố mẹ, người giám hộ, hoặc người chăm sóc

Người thân hoặc người khác cùng trong một hộ gia đình chịu trách nhiệm chăm sóc, giáo dục quản lý trẻ em thiếu niên, bất kể thời gian hoặc tính liên tục của thời gian sống chung .

Nhân viên làm việc tại các tổ chức chăm sóc trẻ em thiếu niên công lập tư thục, bao gồm tổ chức, bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe điều trị y tế, Trung tâm Y tế tâm lý, nơi an trí bảo vệ.

Người không sống cùng trẻ em thiếu niên, nhưng thực sự chăm sóc trẻ em thiếu niên.


3.Bảo vệ trẻ em thiếu niên
Căn cứ luật chủ yếu bảo vệ trẻ em và thiếu niên là Điều 53 Luật trẻ em và thiếu niên: Khi nhân viên công tác y tế, nhân viên công tác xã hội, nhân viên giáo dục, nhân viên phục vụ bảo vệ giáo dục, nhân viên hộ chính, nhân viên nghiệp vụ di dân, cảnh sát, nhân viên tư pháp, cán sự thôn (xóm) và nhân viên sự vụ phúc lợi Thanh thiến niên nhi đồng khác, khi thực hiện nghiệp vụ biết rõ trẻ em thiếu niên gặp phải các sự việc đối xử bất công được pháp luật quy định như: ngược đãi tâm sinh lý, bị bỏ rơi…cần lập tức thông báo cho cơ quan chủ quản thành phố trực thuộc trung ương, huyện (thị), chậm nhất không được vượt quá 24 tiếng. Cơ quan chủ quản thành phố trực thuộc trung ương, huyện(thị) khi được biết hoặc nhận được thông báo vụ việc, cần lập tức phân cấp phân loại xử lý, chậm nhất không được vượt quá 24 tiếng, nhân viên thực hiện trong vòng 4 ngày hoặc 30 ngày sau khi thụ lý vụ việc trình báo cáo kiểm tra.

4.Cơ quan chủ quản
Căn cứ vào Quy định liên quan của Luật trẻ em và thiếu niên, việc thực hiện nghiệp vụ bảo vệ trẻ em và thiếu niên là các cơ quan chủ quản chính quyền thành phố trực thuộc trung ương, huyện (thị), thông thường là Cục (Sở) xã hội chính quyền các thành phố trực thuộc trung ương, huyện (thị), hoặc Trung tâm phòng chống bạo lực gia đình kiêm (và) xâm hại tình dục trực thuộc.

Trình tự thông báo
Lập tức thông báo bằng ngôn ngữ hoặc điện thoại, trong vòng 24 tiếng điền vào phiếu thông báo cho cơ quan chủ quản.

1.Điện thoại liên hệ cơ quan chủ quản bảo vệ trẻ em và thiếu niên các huyện thị:https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/cp-1259-6903-105.html

2.Thông báo trực tuyến (chăm sóc điện tử hóa – Bảo vệ trẻ em thiếu niên)
https://ecare.mohw.gov.tw/


Quy trình xử lý cơ quan chủ quản sau khi thông báo bảo vệ trẻ em thiếu niên

Sau khi cơ quan chủ quản nhận được thông báo, sẽ thông qua đánh giá chuyên nghiệp để phán đoán là thuộc vào dự án bảo vệ trẻ em thiếu niên hay không, mục đích chủ yếu là nâng cao tính nhanh chóng và an toàn bảo vệ trẻ em thiếu niên, tránh vì thông tin không đầy đủ hoặc thông báo nhầm mà làm lỡ đến trẻ em thiếu niên có nhu cầu, có thể làm mất đi thời cơ cứu giúp.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không