:::

Biện pháp hỗ trợ bảo vệ nạn nhận quấy rối tình dục

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 71
Ngày : 2018/11/5
Cập nhật : 2018/11/5 下午 12:02:00

Cư dân mới nếu bị quấy rối tình dục, các kênh xin cứu trợ và biện pháp hỗ trợ bảo vệ họ không vì họ là cư dân mới mà có sự khác biệt .Quy trình khiếu nại liên quan đến quấy rối tình dục, theo quy định tại Điều 13 Luật phòng chống quấy rối tình dục, thì nạn nhân quấy rối tình dục trong vòng 1 năm sau khi sự kiện xảy ra, đề xuất khiếu nại tại cơ quan, bộ đội, trường học, tổ chức, chủ thuê lao động của người quấy rối, cơ quan chủ quản huyện (thị) thành phố trực thuộc trung ương, do cơ quan , bộ đội, trường học, tổ chức, chủ thuê lao động của người quấy rối thực hiện điều tra; Nếu kẻ quấy rối không rõ tung tích hoặc không có nơi ở thì do cơ quan cảnh sát nơi xảy ra sự việc đó điều tra.Khi đương sự không thỏa mãn với kết quả điều tra, được đề xuất khởi kiện tiếp với cơ quan chủ quản huyện (thị) thành phố trực thuộc trung ương. Sau khi cơ quan chủ quản huyện (thị) thành phố Trực thuộc trung ương thụ lý vụ việc tái khởi kiện, căn cứ vào quy định Điều 14 Luật này tổ chức thành nhóm điều tra thực hiện điều tra, và thông báo kết quả điều tra cho hai đương . Khi đương sự có bất đồng về xử phạt hành chính đối với kết quả điều tra tái khởi kiện, thì được đề xuất khiếu nại hoặc trình tự tổ tụng hành chính theo luật tái xét hành chính.

Ngoài ra trong quá trình điều tra sự việc quấy rối tình dục, nếu tình trạng sức khỏe tâm sinh lý của đương sự có nhu cầu, cũng có thể theo quy định Điều 21 Chuẩn tắc phòng chống quấy rối tình dục, do cơ quan, bộ đội, trường học, tổ chức, chủ tuyển dụng hoặc cơ quan chủ quản huyện (thị), thành phố trực thuộc trung ương chủ động chuyển giới thiệu hoặc cung cấp phụ đạo tâm lý và hỗ trợ pháp lý.
Ngoài ra, nếu có những vấn đề liên quan đến quấy rối tình dục, cũng có thể thông qua “đường dây bảo vệ 113” tư vấn vấn đề thắc mắc liên quan.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không