:::

An toàn cho trẻ em tại gia đình

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Lượt : 65
Ngày : 2018/11/5
Cập nhật : 2018/11/5 下午 12:01:00

Cục Y tế chính quyền thành phố Đài Nam nhắc nhở: bản thân trẻ nhỏ không có đủ năng lực, tránh xảy ra thương tích, việc chăm sóc an toàn trẻ cần dựa vào sự chú ý và cải thiện an toàn môi trường của người chăm sóc, hệ thống hỗ trợ của gia đình yếu thế tương đối kém, phương diện nguồn chăm sóc giáo dục con cái tương đối thấp, cần chăm sóc nhiều hơn, người tiếp tục hỗ trợ gia đình chăm sóc chủ yếu, thực hiện kiểm tra môi trường an toàn tại gia đình và cải thiện sơ bộ.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không