:::

Trung tâm phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục huyện Vân Lâm

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuYunlin County Government
Lượt : 58
Ngày : 2018/11/5
Cập nhật : 2018/11/5 下午 12:01:00

1.Đối tượng phục vụ chủ yếu: Đối tượng có hộ tịch và cư trú thực tế tại huyện, được quy định theo Luật phòng chống bạo lực gia đình, Điều lệ phòng chống bóc lột tình dục, Luật phòng chống phạm tội xâm hại tình dục và Luật bảo vệ phúc lợi và quyền lợi ích của trẻ em và thiếu niên.

2.Hạng mục phục vụ
(1)Kế hoạch bảo vệ an toàn nhân thân
Đối với cư dân mới trong huyện bị bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, bóc lột tình dục, sẽ được hưởng biện pháp bảo vệ giống như công dân Đài Loan, bao gồm lệnh bảo vệ và cứu hộ khẩn cấp, tháp tùng đi khám nghiệm thương tích và điều tra thông tin, hỗ trợ yêu cầu lệnh bảo vệ, tư vấn tâm lý…

Để phục vụ cư dân mới bị bạo lực gia đình, huyện cũng thực hiện dịch sang tiếng Anh, Indonesia, tiếng Việt nam đối với các bản giải thích nội dung bảo vệ quyền lợi ích nạn nhân bạo lực gia đình, để bảo vệ quyền lợi của chính họ.

(2)Biện pháp hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, xâm hại tình dục.
Đối với người là nạn nhân có hộ tịch tại huyện và bị bạo lực gia đình và xâm hại tình dục, sau khi được nhân viên công tác xã hội đánh giá có nhu cầu hỗ trợ thì được cung cấp hỗ trợ liên quan: chi phí hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp, tiền thuê nhà và chi phí hỗ trợ an trí bảo vệ tại nhà nghỉ, tiền hỗ trợ khám y tế, chi phí hỗ trợ tố tụng pháp luật, chi phí hỗ trợ phụ đạo tâm lý và điều trị, chi phí phiên dịch…

(3)Dịch vụ tư vấn pháp lý
Đối với cư dân mới và gia đình họ có vấn đề pháp luật, ngoài hỗ trợ cung cấp nguồn quỹ hỗ trợ pháp lý, tại Trung tâm phục vụ liên hợp chính quyền huyện và Trung tâm phục vụ phúc lợi phụ nữ cũng có luật sư miễn phí tham gia để tư vấn cho dân chúng, thực hiện chế độ đặt hẹn trước.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không