:::

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเผยแพร่ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโทรไปยัง 113 เพื่อขอความช่วยเหลือ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 1097
วันที่ : 2018/11/5
อัปเดต : 2018/11/5 上午 11:59:00

กรมตรวจคนเข้าเมืองเผยแพร่ให้เพื่อนๆชาวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเร่งโทรไปที่สายด่วน 113 เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ให้รัฐบาลเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

หน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลกลางมีการวางมาตรการดำเนินการเมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้น โดยสามารถให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การหาที่พักพิง การตรวจร่างกาย การรักษาทางจิตใจเป็นต้น กรมตรวจคนเข้าเมืองก็จะออกเอกสารพำนักตามข้อกำหนด โดยเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ถูกทำร้ายไว้เป็นความลับ เพื่อรักษาสิทธิ์และความปลอดภัยของผู้ถูกทำร้ายในครอบครัวและป้องกันไม่ให้ผู้ทำร้ายมีโอกาสมาทำร้ายได้อีก หากหน่วยงานท้องถิ่นพบว่ามีการทำร้ายในครอบครัวเกิดขึ้น ก็ควรรีบแจ้งศูนย์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศให้เร่งเข้าช่วงเหลืออย่างทันท่วงที ให้ผู้ถูกทำร้ายมีชีวิตต่อไปได้อย่างสบายใจ

Was this information helpful? Yes    No