:::

การป้องกันการฆ่าตัวตาย

เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ เผยแพร่แนวคิดให้วัยรุ่นรักตัวเองให้มากขึ้น เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง จึงได้ติดต่อให้โรงเรียนแต่ละแห่งเผยแพร่ข้อความผ่านไฟLEDในโรงเรียน “กระทรวงสาธมาณสุขให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตฟรีตลอด 24 ชั่วโมง(ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0800-788-995” ให้ทุกคนเข้าถึงการบริการ และเผยแพร่เทคนิค “ผู้รักษาชีวิต 1ถาม 2ตอบ 3ส่งต่อ”

Was this information helpful? Yes    No