:::

มาตรการปกป้องผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ตี : 82
วันที่ : 2018/11/5
อัปเดต : 2018/11/5 上午 11:53:00

หากผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ช่องทางการร้องเรียนและมาตรการป้องกันต้องไม่แตกต่างเพียงเพราะมีสถานะเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ โดยกฎหมายป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศมาตรา 13 ได้กำหนดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศไว้ว่า ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจะต้องร้องเรียนต่อหน่วยงาน กองทัพ โรงเรียน องค์กร ผู้ว่าจ้างของผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศ หากไม่ทราบตัวผู้ล่วงละเมิดทางเพศให้หน่วยงานตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุเป็นผู้สืบหาผู้กระทำความผิด หากผู้ล่วงละเมิดทางเพศไม่ยอมรับในผลการสืบสวน ให้ปฏิบัติตามมาตรา 14 ของกฎหมายนี้เพื่อจัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษขึ้น พร้อมทั้งแจ้งผลการสืบสวนให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายทราบ หากทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นต่าง สามารถยื่นอุทรณ์ได้ตามกฎหมายหรือดำเนินการด้านคดีต่อไป

ระหว่างการสืบสวนคดีล่วงละเมิดทางเพศ หากผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศต้องการความช่วยเหลือพิเศษตามแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศข้อที่ 21 ให้หน่วยงาน กองทัพ โรงเรียน องค์กร ผู้ว่าจ้างของผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศ จังหวัด (อำเภอ)ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือจิตวิทยา

นอกจากนี้ หากมีคำถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศสามารถสอบถามได้ที่ “113 สายด่วนคุ้มครอง” เพื่อตอบข้อสงสัยของคุณ

Was this information helpful? Yes    No