:::

ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နည်း ၁၂ မျိုး

Label
Location
Hit : 153
Date : 2018/10/31
Updated : 2018/10/31 下午 04:03:00

“ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နည်း အခြေခံ ၁၂ မျိုး”
မှာ လက်မကြာခဏဆေးပြီး ပဝါဆောင်ထားပါ၊ ချောင်း
ဆိုးလျှင် mask တပ်ပါ။ ကာကွယ်ဆေးကို အချိန်မှန်ထိုး
ပါ၊ ဖျားလျှင် အိမ်မှာနားပါ၊ ခြင်ဖြစ်စေသောနေရာများကို ရှင်းလင်းပါ၊ ခြင်အကိုက်မခံရအောင် ကာကွယ်ပါ၊ အ
ကျက်စာကိုသာစားပြီး ကျိုပြီးရေကို သောက်ပါ၊ သုံးပတ်
ဆက်တိုက်ချောင်းဆိုးလျှင် သလိပ်ကိုသွားစစ်ပါ၊ ထိုး
အပ်၊ စားသုံးချိန်တွင်သုံးသော ကိရိယာများ၊ သွားတိုက်တံ
တို့ကို အတူမသုံးကြပါနှင့်၊ လိင်ဆက်ဆံရာတွင် ဘေး
ကင်းလုံခြုံရေးအတွက် အကာအကွယ်လုပ်ပါ၊ ဖျားလျှင်
ဖျားချင်း ဆရာဝန်သွားကြည့်ပါ၊ ရောဂါကာကွယ်ခြင်းကို 1922 သို့ဆက်မေးပါ။

ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းများကို ကျန်း
မာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာန၏ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး
ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်
တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No