:::

ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် ထိုးရမည့်ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းကို မ မဖြစ်မနေ နားလည်သိရှိရမည်။

Label
LocationTaiwan
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် ထိုးရမည့်ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းကို မ မဖြစ်မနေ နားလည်သိရှိရမည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် ထိုးရမည့်ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းကို မ မဖြစ်မနေ နားလည်သိရှိရမည်။
Hit : 79
Date : 2018/10/31
Updated : 2018/10/31 下午 04:03:00

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ကူးစက်ရောဂါ
ကူးစက်ခံရပါက သန္ဓေသား၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ထိ
ခိုက်နိုင်သည့်အပြင် ပုံမမှန်သောသန္ဓေသားပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်
။ ထို့ကြောင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် ကူးစက်ရောဂါ၏ကူး
စက်မှုကို အကျိုးရှိစွာကာကွယ်နိုင်၍ မိခင်ကိုသာမက ကလေး
၏ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကာအကွယ်ဖြစ်စေသည်။

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း။ ။ 02-2395-9825 လိုင္းခြဲ 3684

သက်ဆိုင်ရာသတင်းများကို “ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏ အရာ(၇)ခု”
လက်စွဲစာအုပ် သို့မဟုတ် ကာတွန်းတွင် ကြည့်ပါ။

လက်စွဲစာအုပ်။ ။
http://www.cdc.gov.tw/professional/downloadmanual.aspx?fid=1F0879ECE3663C77

ကာတွန်း။ ။
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZbmA-Zgh2pE

Attachment List

  1. DMFile size:201 KB
Was this information helpful? Yes    No