:::

ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး-ကျန်းမာရေးပညာပေး

Label
LocationTaiwan
ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး-ကျန်းမာရေးပညာပေး
ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး-ကျန်းမာရေးပညာပေး
Hit : 119
Date : 2018/10/31
Updated : 2018/10/31 下午 04:00:00

အရည်အချင်းကောင်းသောကြာရှည်စောင့်ရှောက်ခြင်း
သည် မကြာခဏလက်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။ လက်ဆေးချိန်
တွင်လက်ချောင်းထိပ်၊ လက်ကြား၊ လက်ဖဝါး၊ လက်ဖမိုးနှင့်
လက်ကောက်ဝတ်နေရာများတွင် ပြောင်မပြောင် အထူးသတိ
ထားရမည့်အပြင် အစာမစားမီ၊ လူနာနှင့်မထိတွေ့မီ၊ အိပ်သာ
တက်ပြီးချိန်၊ နှပ်ချီးညှစ်ပြီးချိန်၊ ချောင်းဆိုးပြီးချိန်…များတွင်
လက်ချက်ချင်းဆေးရမည်။

လက်ဆေးရန်မှန်ကန်သောအဆင့်များ။ ။ လက်ကိုစိုအောင်
လုပ်ပါ။ ဆပ်ပြာဖြင့်ပွတ်ဆေးပါ။ ရေဖြင့်လောင်းဆေးပါ။ လက်
နှစ်ဖက်ဖြင့် ရေခတ်ပြီး ရေပိုက်ခေါင်းကို လောင်းပါ။ လက်
ခြောက်အောင် သုတ်ပါ။

ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံသား
သစ်များအား ရောဂါကာကွယ်ကူးစက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာ
ရေးသင်တန်းကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြင့် အများသိစေရန်
ဖြန့်ချီပေးသည်။ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကို ကျန်းမာရေးနှင့်
လူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာန၏ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်

တွင် ကြည့်ပါ။

Attachment List

  1. DMFile size:820 KB
Was this information helpful? Yes    No