:::

Tiêm phòng dịch phụ nữ mang thai cần biết

nhãn
vị tríTaiwan
Tiêm phòng dịch phụ nữ mang thai cần biết
Tiêm phòng dịch phụ nữ mang thai cần biết
Lượt : 75
Ngày : 2018/10/31
Cập nhật : 2018/10/31 下午 03:52:00

Phụ nữ trong thời kỳ mang thai nếu bị lây nhiễm bệnh truyền nhiễm, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi,thậm chí gây quái thai thai nhi, tiêm phòng dịch có thể phòng ngừa hữu hiệu sự xâm nhập bệnh truyền nhiễm, ngoài bảo vệ bản thân phụ nữ, đồng thời có thể bảo vệ sức khỏe trẻ sơ sinh.

Điện thoại liên hệ:02-2395-9825máy nhánh 3684

Thông tin liên quan có thể tham khảo sổ tay hoặc hoạt hình “7 việc liên quan đến phụ nữ mang thai”

Sổ tay:http://www.cdc.gov.tw/professional/downloadmanual.aspx?fid=1F0879ECE3663C77

Hoạt hình:https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZbmA-Zgh2pE

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:201 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không