:::

ความรู้ทางด้านการป้องกันโรคติดต่อ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ความรู้ทางด้านการป้องกันโรคติดต่อ
ความรู้ทางด้านการป้องกันโรคติดต่อ
ตี : 308
วันที่ : 2018/10/31
อัปเดต : 2018/10/31 上午 11:07:00

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีคุณภาพ ต้องหมั่นล้างมือเป็นประจำ เมื่อล้างมือก็ต้องล้างทั้งนิ้วมือ ซอกนิ้ว ฝ่ามือ หลังมือและข้อมือทั้งก่อนรับประทานอาหาร ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย หลังเข้าห้องน้ำ หลังจากสั่งน้ำมูกและไอ เป็นต้น

ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง:พรม ถู ล้าง วัก เช็ด

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการได้จัดทำวีดีโอป้องกันโรคติดต่อภาษาต่างประเทศให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมป้องกันโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

รายการเอกสารแนบ

  1. DMขนาดไฟล์:325 KB
Was this information helpful? Yes    No