:::

Nới lỏng tiêu chuẩn xin nhập quốc tịch, việc giành được chứng minh thư không còn là giấc mơ

Nới lỏng tiêu chuẩn xin nhập quốc tịch, việc giành được chứng minh thư không còn là giấc mơ
Nới lỏng tiêu chuẩn xin nhập quốc tịch, việc giành được chứng minh thư không còn là giấc mơ
Lượt : 1536
Ngày : 2018/10/17
Cập nhật : 2018/10/17 上午 11:42:00

Luật quốc tịch đã điều chỉnh thông qua vào năm 2016, nới lỏng quy định xin nhập quốc tịch Đài Loan và cung cấp dịch vụ tiện ích tra tìm trực tuyến số giờ đi học và thành tích học tập dùng để xin nhập quốc tịch, giúp việc giành được chứng minh thư của cư dân mới không còn là giấc mơ.


Luật quốc tịch đã điều chỉnh thông qua năm 2016
Dự án điều chỉnh một số điều khoản của Luật quốc tịch đã công bố thực thi vào ngày 21 tháng 12 năm 2016, trọng điểm sửa đổi luật quốc tịch tóm lược như sau:
1.Người hôn phối nước ngoài xin nhập quốc tịch không cần chứng minh tài chính.
2.Người hôn phối nước ngoài ly hôn vì bạo lực gia đình hoặc mất vợ/chồng, không tái hôn, vẫn có quan hệ qua lại với người thân của vợ/chồng đã chết hoặc nuôi dưỡng con cái chưa thành niên mang quốc tịch Đài Loan nếu muốn xin nhập quốc tịch, thì thời gian cư trú hợp pháp từ 5 năm giảm xuống 3 năm.
3.Người nước ngoài xin nhập quốc tịch sửa thành xin phép nhập quốc tịch trước rồi trình bổ sung chứng nhận từ bỏ quốc tịch cũ sau.
4.Trường hợp có công lao đặc biệt với Đài Loan, hoặc chuyên gia cao cấp có lợi ích cho Đài Loan, không cần từ bỏ quốc tịch cũ.
5.Trước khi xử phạt tước bỏ giấy phép nhập quốc tịch, Bộ Nội chính sẽ triệu tập Ủy ban thẩm tra, dành cho đương sự cơ hội trình bày ý kiến, nhưng ngoại trừ trường hợp tòa án phán quyết là kết hôn giả hoặc nhận nuôi giả để xin nhập quốc tịch (nội dung cụ thể có thể tra tìm tại “Bảo đảm chính nghĩa về trình tự hủy bỏ nhập quốc tịch”trên website này)


Pháp lệnh liên quan về cư trú dành cho người hôn phối nước ngoài và xin nhập quốc tịch Đài Loan như thế nào?
Bước 1: Thực hiện đăng ký kết hôn tại Sở Hộ chính
Bước 2: Xin visa cư trú tại Bộ Ngoại Giao
Bước 3: Làm “Thẻ cư trú dành cho người nước ngoài” tại Trạm phục vụ Sở Di dân .
Bước 4: Sau khi cư trú đủ 3 năm, đến Sở Hộ chính xin “Nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc”
(Người nước ngoài bình thường xin nhập quốc tịch cần cư trú hợp pháp 5 năm, người hôn phối nước ngoài cần cư trú hợp pháp 3 năm, và thực sự cư trú mỗi năm tại Đài Loan 183 ngày trở lên; Ngoài ra, còn cần phải có năng lực ngôn ngữ cơ bản của Đài Loan và kiến thức cơ bản về quyền lợi nghĩa vụ công dân).

Người hôn phối nước ngoài xin nhập quốc tịch được trắc nghiệm năng lực ngôn ngữ cơ bản và kiến thức cơ bản về quyền lợi nghĩa vụ công dân, thì chọn 1 trong 3 phương thức trình chứng nhận dưới đây:
1.Chứng nhận từng học các trường các cấp công tư thục trong nước 1 năm trở lên .
2.Chứng nhận từng tham gia tổng số giờ lên lớp hoặc số giờ lên lớp lũy kế do cơ quan chính quyền trong nước mở đạt 72 tiếng trở lên.
3.Chứng nhận tham gia trắc nghiệm xin nhập quốc tịch (thi viết hoặc thi nói) và đạt 60 điểm trở lên, trường hợp đủ 65 tuổi trở lên, thì đạt 50 điểm trở lên.

Bước 5: Sau khi xin nhập quốc tịch cần bắt đầu từ ngày cho phép nhập quốc tịch, hoặc bắt đầu từ ngày đủ độ tuổi nhất định đối với trường hợp theo luật của nước ban đầu cần đủ độ tuổi nhất định mới được từ bỏ quốc tịch cũ, trong vòng 1 năm trình chứng nhận từ bỏ quốc tịch cũ, và Xin “Thẻ cư trú khu vực Đài Loan” tại Sở Di Dân.
Bước 6: Sau khi cư trú đủ 1 thời gian nhất định, xin “Thẻ định cư” tại Sở Di Dân (cần sau khi xin thẻ cư trú tại khu vực Đài Loan, cư trú đủ thời gian nhất định; bắt đầu từ ngày duyệt cư trú, cư trú liên tục 1 năm, hoặc cư trú đủ 2 năm và mỗi năm cư trú 270 ngày trở lên, hoặc cư trú đủ 5 năm mỗi năm cư trú 183 ngày trở lên).
Bước 7: Lập hộ tịch tại Sở hộ tịch, và xin nhận chứng minh thư.

Ngoài ra , người hôn phối nước ngoài nếu thuộc 3 trường hợp như ly hôn vì bạo lực gia đình mà chưa tái hôn, vợ /chồng chết mà chưa tái hôn và vẫn qua lại với người thân của vợ/chồng đã chết hoặc quan hệ hôn nhân đã liên tục tồn tại 2 năm trở lên mà chưa tái hôn; thực sự nuôi dưỡng, thực hiện quyền lợi nghĩa vụ hoặc gặp gỡ qua lại với con cái chưa thành niên, khi xin nhập quốc tịch, áp dụng quy định tương đối nới lỏng cho người hôn phối nước ngoài đó. Nội dung cụ thể hãy tra tìm tại “Nới lỏng năng lực ngôn ngữ cơ bản cho đối tượng xin nhập quốc tịch Đài Loan”.

Mạng thông tin toàn cầu Vụ Hộ Chính Bộ Nội Chính bổ sung “Tra tìm số giờ lên lớp và trắc nghiệm nhập quốc tịch dành cho nước ngoài”(https://www.ris.gov.tw/zh_TW/827), cung cấp dịch vụ tiện ích để người nước ngoài tra tìm trực tuyến có phù hợp điều kiện xin nhập quốc tịch hay không ?


Nới lỏng việc xin nhập quốc tịch và quy trình nhập quốc tịch dành cho trẻ em thiếu niên không nơi nương tựa không phải quốc tịch Đài Loan.

Nhận định tư cách đối tượng trẻ em và thiếu niên không phải quốc tịch Đài Loan nhưng sinh ra ở Đài Loan được quy nạp phân loại như sau:
1.Mẹ đẻ là người nước ngoài, bố đẻ là công dân Đài Loan -> được bố đẻ nhận lĩnh theo luật, đứa trẻ đó có quốc tịch Đài Loan.
2.Mẹ đẻ là người nước ngoài,bố đẻ là người nước ngoài hoặc không rõ  có quốc tịch nước ngoài giống với bố đẻ hoặc mẹ đẻ.
3.Mẹ đẻ và bố đẻ đều không rõ  được xác nhận có quốc tịch Đài Loan
4.Mẹ đẻ là người nước ngoài, đã xuất cảnh hoặc bị đưa về nước mà đi đâu không rõ, bố đẻ không rõ  trường hợp sau khi tìm được hành tung của mẹ đẻ hoặc hỏi được nước của mẹ đẻ, quá 3 tháng không có phản hồi, cần nhận định đứa trẻ đó là người không có quốc tịch, sau khi được công dân Đài Loan nhận nuôi, được theo luật quốc tịch xin nhập quốc tịch, trường hợp không được nhận nuôi do cơ quan (tổ chức) phúc lợi xã hội đại diện xin nhập quốc tịch Đài Loan.

Quy định liên quan đến Luật quốc tịch có thể xin tư vấn tại Chính quyền các huyện thị hoặc Sở hộ chính các huyện thị, hoặc tra tìm tại “Nới rộng việc xin nhập quốc tịch và quy trình nhập quốc tịch dành cho trẻ em thiếu niên không nơi nương tựa không phải quốc tịch Đài Loan”website này.


Cư dân mới sau khi có được chứng minh thư, có thể được hưởng quyền công dân
Cư dân mới sau khi giành được chứng minh thư, đã trở thành công dân Đài Loan, có thể được hưởng quyền công dân theo luật, người liên quan có thể tra tìm tại “Quyền công dân cư dân mới” website này.
Quyền bầu cử : Quyền có thể thông qua phương thức bỏ phiếu để ủng hộ ứng cử viên hoặc chính đảng mà mình yêu thích .
Quyền bãi miễn: Quyền có thể thông qua phương thức bỏ phiếu để buộc nhân viên công chức được bầu nhậm chức đủ 1 năm trước khi chưa kết thúc nhiệm kỳ pháp định bị mất chức.
Quyền bỏ phiếu công dân: Quyền có thể thông qua phương thức bỏ phiếu, tham gia quyết định hiến pháp, pháp luật, nguyên tắc lập pháp, quy định tự trị địa phương…
Quyên góp tiền cho hoạt động chính trị : có thể thông qua phương thức quyên góp tiền mặt hoặc hiện vật để ủng hộ cho đảng phái mà mình yêu thích hoặc quyền lợi của người có mong muốn đăng ký tham gia tranh cử (người dự định tham gia tranh cử) .


Luật quốc tịch sau khi sửa đổi đã nới rộng quy định liên quan đến xin nhập quốc tịch, Cư dân mới nếu được phép nhập quốc tịch Đài Loan có thể hưởng các phúc lợi xã hội, thông thường người hôn phối Đài Loan nhanh nhất 6 năm có thể lấy được chứng minh thư, người hôn phối nước ngoài khác thì nhanh nhất 4 năm có thể lấy được chứng minh thư, nếu không rõ về quy trình xin nhập quốc tịch đều có thể xin tư vấn tại các Trạm phục vụ Sở di dân các huyện thị.

Nguồn tham khảo:
Đã sửa đổi thông qua luật quốc tịch
Sở hộ chính khu Đại An thành phố Đài Bắc
Bộ Nội Chính _ Xin nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không