:::

ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់ស្ត្រីជាប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងស៊ីនបី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNew Taipei City Government
ចុចមើល : 108
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/10/9
ថ្ងៃខែថ : 2018/10/9 上午 09:32:00

បេក្ខជន ៖ ស្ត្រីជាប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងស៊ីនបី។
ទីកន្លែងព្យាបាល ៖ គ្លីនិកខ័ណ្ដ29ក្រុងចាយី។
កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ ៖ ចំពោះបញ្ហាសុខភាព នឹងផ្តល់កម្រងសំណួរ និងត្រួតពិនិត្យដើមទ្រូងតាមរស្មីXជាដើម(រួមទាំង៖ ការត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពថ្លើម-GOT GPT ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទB ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទC ការត្រួតពិនិត្យប៉ារ៉ាស៊ីតប៉េងប៉ោះនិងពងដង្កូវ ការត្រួតពិនិត្យកស្បូនតាមបន្ទះកោសនិងការត្រួតពិនិត្យធម្មតា)។

Was this information helpful? Yes    No