:::

မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းသည် သဘာဝထွက်ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းသည်။

Label
Location
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းသည် သဘာဝထွက်ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းသည်။
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းသည် သဘာဝထွက်ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းသည်။
Hit : 210
Date : 2018/10/9
Updated : 2018/10/9 上午 09:30:00

မိခင်နို့သည် မွေးကင်းစကလေးများအတွက် အ
ကောင်းဆုံးသော လက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ မိခင်နို့တွင်
ပါဝင်သောအာဟာရများသည် ကလေးသူငယ်များလို
အပ်သောအာဟာရဓာတ်အရ အထူးဖန်တီးထားသော
အရာဖြစ်သည်။ လက်တွေ့စစ်ဆေးချက်၏အထောက်
အထားပြသမှုအရ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းသည် က
လေးသူငယ်များကို အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့်အ
သက်ရှူလမ်းကြောင်းများ ရောဂါကူးစက်ခြင်းကို ထိ
ထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေး၍ ကလေးသူငယ်များ
ကို ကျန်းမာစွာ ကြီးပြင်းစေသည်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေး
ခြင်းသည် အရေးကြီးသောပထမအဆင့်ဖြစ်၍ မိခင်
များ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမှုကို အားပေးထောက်ခံပါ။

Was this information helpful? Yes    No