:::

Kiểm tra sàng lọc sức khỏe phụ nữ Cư dân mới thành phố Tân Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 97
Ngày : 2018/10/9
Cập nhật : 2018/10/9 上午 09:23:00

Đối tượng: PHụ nữ cư dân mới thành phố Tân Bắc
Địa điểm thực thi: Sở Y tế 29 khu của thành phố

Hạng mục kiểm tra sàng lọc: Cung cấp kiểm tra sàng lọc cho các vấn đề sức khỏe chủ yếu (nội dung bao gồm: kiểm tra chức năng gan – GOT, GPT, kiểm tra viêm gan B, kiểm tra viên gan C, kiểm tra ký sinh trùng trong phan và kiểm tra trứng, kiểm tra pap smear và kiểm tra thông thường), câu hỏi điều tra, kiểm tra sàng lọc X quang vùng ngực.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không