:::

ตรวจคัดกรองสุขภาพสุภาพสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองซินเป่ย

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
ตี : 77
วันที่ : 2018/10/9
อัปเดต : 2018/10/9 上午 09:19:00

กลุ่มเป้าหมาย:สุภาพสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองซินเป่ย
สถานที่:สถานีอนามัยเขต 29 ของเมืองซินเป่ย
รายการตรวจ:ตรวจสุขภาพสำคัญทั่วไป (เช่น การตรวจสมรรถภาพตับ) -GOT、GPT、ไวรัสตับอักเสบB、ไวรัสตับอักเสบC 、การตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเชื้อโรคต่างๆ การตรวจมะเร็งปากมดลูก การตรวจสมรรถภาพตับ การตรวจทั่วไปอื่นๆ) การปรับแบบสอบถาม การคัดกรองมะเร็งเต้านม

Was this information helpful? Yes    No