:::

ထိုင်ပေမြို့ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစစ်ဆေးခြင်းပုံရိပ်၏ တုံ့ပြန်မှုရှိကွန်ယက်

Label
Location
Hit : 69
Date : 2018/10/8
Updated : 2018/10/8 下午 04:28:00

ထိုင်ပေမြို့ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစစ်ဆေးခြင်းပုံရိပ်
၏ တုံ့ပြန်မှုရှိကွန်ယက် (https://kidd.taipei)တွင်
တက်ကြွပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစကား၊ ပုံရိပ်
၊ တုံ့ပြန်မှုရှိသောကာတွန်း အစရှိသောပုံစံများဖြင့် က
လေးသူငယ်၏ စစ်ဆေးမှုကို မသိမသာသက်တောင့်
သက်သာဖြင့် ပြီးဆုံးစေပြီး မိဘများအနေဖြင့် မိမိရင်
သွေးငယ်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေကို အချိန်မီသိရှိနိုင်စေ
သည်။ စစ်ဆေးမှုအဖြေကို အွန်လိုင်းမှတဆင့်ပေးပို့၍
ထူးခြားမှုရှိသည်ထင်ရပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်း
ကျင်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သင့်ကိုဆက်သွယ်ပြီး လိုအပ်
သောဝန်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်။
စောစောသိရှိပြီး စောစောကုသခြင်းဖြင့် ကလေးသူ
ငယ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရွှေကာလကို အမိအရထိန်း
ချုပ်နိုင်မည်။

Was this information helpful? Yes    No