:::

မိခင်သည် အသည်းရောင် B ပိုးရောဂါရှိပါက နို့တိုက်လို့ရလား။

Label
LocationTaiwan
Hit : 66
Date : 2018/10/8
Updated : 2018/10/8 下午 04:27:00

အသည်းရောင် B ပိုးရောဂါသည် မွေးဖွားခြင်းဖြစ်စဉ်
တစ်လျှောက်တွင် မိမိ၏ရင်သွေးကို တိုက်ရိုက်ကူးစက်စေ
နိုင်သည်။ သို့သော် ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် ကလေးကို
အသည်းရောင် B ပိုးကိုယ်ခံအားပရိုတင်းနှင့် သာမန်အ
သည်းရောင် B ပိုးကာကွယ်ဆေးကို ထိုးပေးပါက မိခင်နို့
တိုက်ခြင်းသည် ကလေးကို B ပိုးရောဂါကူးစက်မှုရာခိုင်နှုန်း
ကို မတိုးစေ၍ ကလေးကို စိတ်ချလက်ချနို့တိုက်နိုင်သည်။

အကယ်၍ အသည်းရောင် B ပိုးရောဂါနှင့်မိခင်နို့တိုက်
ခြင်းဆိုင်ရာအကြောင်းများ ပိုသိလိုပါက ကလေးသူငယ်ပေး
ပို့ငှက်သတင်းဝန်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်
(https://ibaby.mohw.gov.tw/HealthMsg/HealthInfo?num=79) တွင် ရှာဖွေလေ့လာနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No