:::

ကလေးက အဆက်မပြတ်ငိုချိန်တွင် မည်သို့နှစ်သိမ့်ရမည်နည်း။

Label
LocationTaiwan
Hit : 71
Date : 2018/10/8
Updated : 2018/10/8 下午 04:27:00

ကလေးမွေးဖွားပြီးလအနည်းငယ်တွင် ကလေးသူငယ်
ငိုယိုပါက လူကြီးမှအတင့်သင့်သွားရောက်နှစ်သိမ့်ခြင်းသည် ကလေးသူငယ်အား အလိုလိုက်ရာမရောက်ပါ။ ကလေးသူငယ်
ငိုချိန်တွင် ဆာလောင်မှုကြောင့်လား၊ ပူလို့လား၊ အေးလို့လား၊ ဒိုင်ဖာအရမ်းစိုလို့လား အစရှိသည့်အခြေအနေများရှိမရှိ အရင်
စမ်းစစ်ပါ။ မရှိပါက ဆယ်စက္ကန့်ခန့်စောင့်ကြည့်ပါ။ ကလေးသူ
ငယ်က မိမိကိုယ်ကိုယ်နှစ်သိမ့်သည့်အပြုအမူမျိုး ပြုမူသလား။ မရှိမှ သွားပြီးနှစ်သိမ့်ပါ။

ကလေးသူငယ်နှစ်သိမ့်သည့်သိကောင်းဖွယ်ရာများကို
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်
(https://ibaby.mohw.gov.tw/HealthMsg/HealthInfo?num=162) ရှိ ကလေးသူငယ်ငိုချိန်တွင် ပြုမူသင့်သောနည်း
လမ်းများနေရာတွင် ရှာဖွေလေ့လာပါ။

Was this information helpful? Yes    No