:::

Mạng tương tác kiểm tra sàng lọc hình ảnh phát triển trẻ nhỏ thành phố Đài Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Lượt : 69
Ngày : 2018/10/8
Cập nhật : 2018/10/8 下午 04:21:00

Mạng tương tác kiểm tra sàng lọc hình ảnh phát triển trẻ nhỏ thành phố Đài Bắc(https://kidd.taipei), bằng ngôn ngữ, hình ảnh, hoạt hình mang tính tương tác sống động thú vị , khiến trẻ em dễ dàng hoàn thành kiểm tra sàng lọc, bố mẹ có thể kịp thời nắm bắt tình hình phát triển của trẻ em, tải những dữ liệu kết quả kiểm tra sàng lọc lên, nếu phát hiện có tình trạng nghi ngờ kiểm tra sàng lọc bất thường, nhân viên y tế chuyên nghiệp sẽ chủ động hỗ trợ cung cấp dịch vụ liên quan, sớm phát hiện và sớm điều trị, nắm bắt thời kỳ phát triển vàng của trẻ…

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không