:::

Mẹ là người mang virus viêm gan B, có thể nuôi con bằng sữa mẹ không?

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 69
Ngày : 2018/10/8
Cập nhật : 2018/10/8 下午 04:20:00

Viêm gan B có thể trực tiếp lây truyền, lây truyền cho con trong quá trình sinh sản, nhưng chỉ cần trẻ em sau khi sinh lạp tức tiêm vắc xin Hepatitis B Immune Globulin và viêm vắc xin viêm gan B thông thường, khi cho con bú sẽ không tăng thêm xác suất lây nhiễm viêm gan B , do đó có thể yên tâm cho con bú.
Nếu bạn muốn biết nhiều vấn đề liên quan đến viêm ban B và nuôi con bằng sữa mẹ hơn, hoan nghênh tham khảo website phục vụ thông tin ibaby (https://ibaby.mohw.gov.tw/HealthMsg/HealthInfo?num=79)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không