:::

Trẻ nhỏ khóc quấy liên tục, an ủi thế nào đây?

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 66
Ngày : 2018/10/8
Cập nhật : 2018/10/8 下午 04:20:00

Trong mấy tháng đầu, thực hiện những phản ứng nhanh chóng thích hợp đối với việc quấy khóc của trẻ em mà không nuông chiều hư trẻ, bạn có thể xác định trẻ có đối không, nóng hoặc lạnh quá, nên thay tả bỉm không. Nếu không có tình trạng này, đợi khoảng 10 giây, xem trẻ có động tác tự an ủi hay không, nếu không có thì hãy đến thực hiện dỗ dành trẻ.


Về những bí quyết liên quan đến dỗ dành trẻ nhỏ, xin hãy tham khảo phương thức xử lý khi trẻ nhỏ quấy khóc tại website này. (https://ibaby.mohw.gov.tw/HealthMsg/HealthInfo?num=162)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không