:::

เว็บไซต์โต้ตอบเพื่อการตรวจพัฒนาการเด็กเมืองไทเป

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
ตี : 57
วันที่ : 2018/10/8
อัปเดต : 2018/10/8 下午 04:18:00

เว็บไซต์โต้ตอบเพื่อตรวจพัฒนาการเด็กเมืองไทเป (https://kidd.taipei) ได้ใช้ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในการตรวจเด็ก ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบพัฒนาการของเด็กได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถอัพโหลดข้อมูลความผิดปกติที่พบ ให้แพทย์ช่วยตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ ยิ่งพบเร็วยิ่งได้รักษาไว รับมือทันในช่วงที่เด็กกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

Was this information helpful? Yes    No