:::

ရှင်းပေမြို့၏ “မင်္ဂလာကိုယ်ဝန်ဆောင်ကား” အစီအစဉ်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန် သွားလာရေးကုန်ကျစရိတ်ကားခ ထောက်ပံ့ပေးသည်။

Label
Location
Hit : 94
Date : 2018/10/5
Updated : 2018/10/5 下午 03:38:00

ရှင်းပေမြို့၏ “မင်္ဂလာကိုယ်ဝန်ဆောင်ကား” အစီအ
စဉ်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန် သွား
လာရေးကုန်ကျစရိတ်ကားခ ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ရှင်းပေ
မြို့နေကိုယ်ဝန်သည်များ (သို့) ရှင်းပေမြို့တွင် အိမ်ထောင်စု
ဇယားဝင်ထားသူနှင့်လက်ထပ်သောနိုင်ငံသားသစ်ကိုယ်ဝန်
သည်များ(တရုတ်ပြည်မှ အိမ်ထောင်ဖက်များလည်းပါဝင်
သည်။) သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန်
ဆေးရုံသွားချိန်တွင်သတ်မှတ်ထားသော မော်တော်ယာဉ်
အဖွဲ့အစည်း၏ကားဖြင့် သွားပါက တစ်ကြိမ်တွင် အသွား
အပြန်နှစ်ကြော့ တစ်ကြော့လျှင် အများဆုံးကားခ ထိုင်ဝမ်
ငွေ ၂၀၀ ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်။ ကားခထောက်ပံ့ကြေးကို အများဆုံး ၁၀ ကြိမ်လျှောက်နိုင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်
စဉ်တစ်ခုတွင် တစ်ခါသာလျှောက်နိုင်သည့်အပြင် ဤ
ထောက်ပံ့ကြေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကျန်းမာရေးစစ်
ဆေးချိန်၌သာ သုံး၍ရသည်။ မွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း သုံး၍
မရပါ။ ထောက်ပံ့ကြေးကို ရှင်းပေမြို့ရှိမြို့နယ်ရုံးအသီးသီး (သို့) ရှင်းပေမြို့လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လျှောက်နိုင်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း။ ။ ရှင်းပေမြို့တွင်းချင်း ခေါ်ပါက
၁၉၉၉ (သို့) (၀၂)၂၉၆၀၃၄၅၆ လိုင်းခွဲ ၃၈၅၇၊ ၃၆၃၆
သို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No