:::

နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ဘာသာစကားပေါင်းစုံ မျိုးဆက်ဖွားဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်း ဗွီဒီယို

Label
Location
Hit : 92
Date : 2018/10/5
Updated : 2018/10/5 下午 03:36:00

နိုင်ငံသားသစ်များ၏ မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် နိုင်ငံ
သားသစ်များကို မျိုးဆက်ဖွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
တွင် သက်ဆိုင်ရာဆေးဝါးကုသမှုများအသုံးပြုခြင်း၊ ဆိုင်
ရာဗဟုသုတနှင့်အပြုအမူပြောင်းလဲမှုများကို သိရှိစေပြီး နိုင်ငံသားသစ်မေမေများအား မိမိ၏မွေးကင်းစကလေး
ကို စောင့်ရှောက်ရာတွင် ယုံကြည်စိတ်နှင့်ပရိယာယ်များ
ကို တိုးများစေသည်။

သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပညာပေးဗွီဒီယိုများကို
ဖျင်တုန်းမြို့နယ်အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဝက်ဘ်
ဆိုက်
တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No