:::

ဖုန်ဟူမြို့နယ်စာကြည့်တိုက်တွင် အရှေ့တောင်အာရှဘာသာစာအုပ်များ ထားရှိသည်။

Label
Location
Hit : 51
Date : 2018/10/5
Updated : 2018/10/5 下午 03:34:00

ဖုန္ဟူၿမိဳ႕နယ္စာၾကည္႔တုိက္သည္ စာၾကည္႔တိုက္
ခြဲ၏ အရင္းအျမစ္စင္တာတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွဘာ
သာစာအုပ္မ်ားထားရွိရာ ရွိၿပီး မူႀကိဳအရြယ္မွအရြယ္
ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအထိ ဖတ္႐ွဳရန္သင္႔ေသာစာအုပ္မ်ား
စုေဆာင္းထားသည္။ ဤစာအုပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ
လာေရာက္ဖတ္႐ွဳ အသံုးျပဳၾကပါရန္ ႀကိဳဆိုပါသည္။

အရင္းအျမစ္စင္တာ၏ ဖြင္႔ခ်ိန္။ ။

ဗုဒၶဟူးမွတနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ 8:30 - 12:00၊ ညေန
1:30 - 9:00 ထိ

Was this information helpful? Yes    No